Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 12 grudnia 2016 roku o godz. 15.00 w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 odbędzie się XXVIII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

    1) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

    2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2016-2035.

4. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu.

DSC 8944