W dniu 22 października, w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Społecznej Akademii Nauk Wydziału Zamiejscowego w Skarżysku-Kamiennej. Inauguracja roku akademickiego była połączona z jubileuszem 10-lecia Społecznej Akademii Nauk w Skarżysku-Kamiennej.

Wśród wielu zaproszonych gości obecny był Artur Berus wicestarsta skarżyski, który w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Skarżyskiego złożył gratulacje i na ręce władz uczelni przekazał okolicznościowy grawerton. Na uroczystość przybyli:  Jan Maćkowiak-wicemarszałek województwa, Andrzej Brzeziński -wiceprezydent, Roman Białek-dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Prorektor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przedstawiciele kadry dydaktycznej: Dziekan Uczelni doktor Marek Krawiec, dr Michał Turniak, mgr Magdalena Brzozowska, Małgorzata Krajewska-Nieckarz.

imggcsiB1F2004C7154BF1CA2CB81383CA12631953A4CAAmpid7maxwidth1920maxheight964imggcsiB1F2004C7154BF1CA2CB81383CA12631953A4CAAmpid9imggcsiB1F2004C7154BF1CA2CB81383CA12631953A4CAAmpid10