W piątek, 14 października 101 pracowników oświaty z powiatu skarżyskiego odebrało z rąk wicewojewody świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika, Starosty Skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego, zastępcy prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej Krzysztofa Myszki i Przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Leszka Golika odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty i za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, medale komisji edukacji narodowej oraz nagrody kuratora, starosty i prezydenta. Uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród miało miejsce w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, a organizatorami uroczystości było starostwo powiatowe i urząd miasta.

Życzenia z okazji święta edukacji oraz podziękowania za pracę wychowawczą i nauczanie następnych pokoleń złożył pedagogom m.in. starosta Jerzy Żmijewski.

- Życzę aby każdy z Was spotykał wielu przyjaciół, tych prawdziwych, żebyście Państwo mieli satysfakcję z pracy. [...]Aby dopisywało Wam wiele szczęścia, zrozumienia, szacunku zarówno ze strony rodziców, ale przede wszystkim ze strony uczniów. Życzę abyście Wy jako nauczyciele byli cenieni przez tych których uczycie, bo przekazujecie im coś, co w życiu jest zawsze potrzebne - wiedzę.   

Starosta podziękował także za pracę pracownikom obsługi we wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.       

ODZNACZENI I WYRÓŻNIENI W DNIU EDUKACJI NARODOWEJ 2016 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, odznaczeni zostali:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

 1. Pani Małgorzata Harenza – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej
 2. Pan Piotr Lewandowski - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku Kam.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

 1. Pani Agnieszka Dąda - nauczyciel w Gimnazjum nr2 w Skarżysku Kam.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

 1. Pani Joanna Białek                              -              wicedyrektor w Zespole Szkół Publicznych Nr1
 2. Pani Irena Chmielnicka                        -              nauczyciel w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych
 3. Pani Janina Grzegorska                       -              pracownik obsługi w Zespole Szkół Samochodowo Usługowych
 4. Pani Grażyna Majewska                       -              dyrektor w Przedszkolu Publicznym Nr 9
 5. Pani Wanda Mamla                              -              dyrektor w Przedszkolu Publicznym Nr1
 6. Pani Czesława Marcinkowska                -              nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 3
 7. Pani Mariola Młyńczak-Tracz                 -              nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 7
 8. Pani Jolanta Nowicka                           -              dyrektor w Zespole Szkół Ekonomicznych
 9. Pani Grażyna Piątkowska                     -              nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2
 10. Pani Anna Półtorak                              -              nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2
 11. Pan Bogdan Sułek                               -              pracownik obsługi w Zespole Placówek Oświatowych Nr 4
 12. Pani Ewa Zbroja                                  -              nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3
 13. Pan Krzysztof Zemeła                          -              dyrektor w II Liceum Ogólnokształcącym

MEDALEM  SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: 

 1. Pani Barbara Gawron                            -              nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3
 2. Pani Joanna Kaleta                               -              nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3
 3. Pani Katarzyna Komoń-Szaraniec          -              nauczyciel w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 4. Pani Agata Kusztal                               -              nauczyciel w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 5. Pani Katarzyna Lesiak                          -              nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 3
 6. Pani Marta Łękawska                           -              nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 13
 7. Pani Renata Majcherska                       -              nauczyciel w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 8. Pani Ewa Mikołajewska                        -              nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym
 9. Pani Marzena Pilch-Malinowska             -   nauczyciel w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 10. Pani Anna Sobota                               -              nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3
 11. Pani Anna Wałęga                               -              nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych Nr 5

12. Pani Dorota Winiarska                           -              sekretarz w Zespole Placówek Oświatowych

 

MEDALEM  BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

 1. Pani Agata Buda                                    -             nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3
 2. Pani Joanna Jaworska-Kowalczyk            -             nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych Szkole Podstawowej Nr 2
 3. Pan Mariusz Kaczmarczyk                      -             nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych  Nr 2
 4. Pani Ewa Kopeć                                     -             pedagog w Zespole Placówek Oświatowych, Szkole Podstawowej Nr 2
 5. Pani Daria Patura                                   -             sekretarz w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych
 6. Pani Renata Pela                                   -             nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych, Szkole Podstawowej nr2
 7. Pani Anna Piasta                                   -              pedagog w Zespole Placówek Oświatowych Nr 4
 8. Pani Dorota Sołkowicz                            -            nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym
 9. Pan Andrzej Świdunowicz                       -             nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym
 10. Pani Magdalena Wiśniewska-Ciaś            -             nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym
 11. Pani Jolanta Włodarczyk                        -              nauczyciel w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 12. Pan Sylwester         Zasoński                 -              nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2
 13. Pani Agnieszka        Zawicka                  -              nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3

Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2016 roku „MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ” otrzymali:

 1. Pan  Jacek Bieda                               -              dyrektor w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 2. Pani Katarzyna Chwiećko                    -              nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 8
 3. Pani Elżbieta Herman                          -              nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych, Szkole Podstawowej nr 2
 4. Pani Grażyna Jurowska                       -              dyrektor w Szkole Podstawowej Nr 8
 5. Pani Mariola Kowalska                        -              nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych
 6. Pani Jolanta Michnowska                    -              wicedyrektor w Zespole Szkół Ekonomicznych
 7. Pani Lucyna Nyk                                -              nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr1
 8. Pani Barbara Płusa                             -              nauczyciel w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych
 9. Pan Dariusz Sala                                -              nauczyciel w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych
 10. Pani Monika Ślusarczyk                      -              nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr1
 11. Pani Dorota Zep                                 -              wicedyrektor w Zespole Placówek Oświatowych nr3,

Przedszkolu Publicznym nr12

 1. Pani Grażyna Graba                              -              Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 2. Pani Ewa Majchrowska                          -              Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 3. Pani Elżbieta Matynia                            -              nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 9
 4. Pani Anna Zaborska                              -              nauczyciel w Przedszkolu Publicznym Nr 10

Decyzją Nr 13  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października  2016 roku w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrody otrzymali:

 

 1. Pani Joanna Piasta-Siechowicz        -              Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie
 2. Pan Andrzej Warwas                      -             Dyrektor  Zespołu Szkół Publicznych nr1 w Skarżysku Kam.

Decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2016 roku nagrody otrzymali:

 1. Pani Barbara Bernatek                  -              nauczyciel w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
 2. Pan Jacek Bieda                           -              dyrektor w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 3. Pan Dariusz Kasprzyk                    -              nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr1 w Skarżysku Kam.
 4. Pani Bożena Kwiatkowska              -              nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku Kam.
 5. Pan Krzysztof Piątek                     -              nauczyciel w Samorządowej Szkole Podstawowej w Ostojowie
 6. Pani Edyta Pukowska                    -              nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr1, Gimnazjum nr1 w Skarżysku Kam.
 7. Pani Halina Sieczka                      -              dyrektor w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych

NAGRODY STAROSTY SKARŻYSKIEGO za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali:

 1. Pan Wojciech Białek                                            -              I Liceum Ogólnokształcące
 2. Pan Marek Kumalski                                            -              I Liceum Ogólnokształcące
 3. Pani Katarzyna Posobkiewicz                                -              I Liceum Ogólnokształcące
 4. Pani Agnieszka Trzebińska                                   -              I Liceum Ogólnokształcące
 5. Pani Alicja Wikło                                                 -              I Liceum Ogólnokształcące
 6. Pani Ewa Mikołajewska                                        -              II Liceum Ogólnokształcące
 7. Pani Bożena Mróz                                               -              II Liceum Ogólnokształcące
 8. Pani Grażyna Burtnik                                          -              Zespół Szkół Technicznych
 9. Pan Paweł Kartasiński                                         -              Zespól Szkół Technicznych
 10. Pan Janusz Maciejewski                                      -              Zespól Szkół Technicznych
 11. Pan PrzemysławJanicki                                       -              Zespół Szkół Ekonomicznych
 12. Pan Artur Malik                                                  -              Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych
 13. Pan Mariusz Gelar                                              -              Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
 14. Pani Małgorzata Kwiatkowska                              -              Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
 15. Pan Dariusz Sala                                                -              Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
 16. Pani Joanna Żurawka                                          -              Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
 17. Pani Jadwiga Kowalczyk                                      -              Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie
 18. Pani Katarzyna Szumielewicz                              -              Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
 19. Pani Małgorzata Raińska                                     -              Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 20. Pani Elżbieta Sochacka-Burys                             -              Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 21. Pani Marzena Sala                                             -              Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
 22. Pani Małgorzata Urynek                                      -              Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymali:

 1. Pani Joanna Jaworska – Kowalczyk                     -              Zespół Placówek Oświatowych
 2. Pani Renata Pela                                               -              Zespół Placówek Oświatowych
 3. Pani Elżbieta Bełtowska                                     -              Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
 4. Pani Małgorzata Harenza                                   -              Zespół Placówek Oświatowych Nr 4
 5. Pani Jolanta Niziołek                                         -              Zespół Placówek Oświatowych Nr 4
 6. Pani Edyta Niziołek                                           -              Zespół Placówek Oświatowych Nr 5
 7. Pani Alicja Mazur                                              -              Zespół Szkół Publicznych Nr 1
 8. Pani Iwona Zenka                                            -              Zespół Szkół Publicznych Nr 1
 9. Pani Edyta Pukowska                                       -              Zespół Szkół Publicznych Nr 1
 10. Pani Joanna Łyjak                                            -              Zespół Szkół Publicznych Nr 1
 11.  Pan Dariusz Frydryk                                        -              Zespół Szkół Publicznych Nr 1
 12.  Pani Renata Matuszewska                                -              Gimnazjum Nr 2
 13.  Pan Przemysław Żmijewski                              -              Gimnazjum Nr 2
 14.  Pani Grażyna Majewska                                   -              Przedszkole Publiczne Nr 9

Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej:

Podczas obchodów wśród gości byli także parlamentarzyści - Poseł na Sejm RP Marzena Okła-Drewnowicz, Poseł na Sejm RP Maria Zuba oraz Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, Radny Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk, Radny Rady Miasta Adam Ciok.           

OP3B5992.MOV snapshot 01.16 2016.10.14 14.28.49OP3B5943.MOV snapshot 00.13 2016.10.14 14.09.58OP3B5944.MOV snapshot 00.01 2016.10.14 14.10.13OP3B5946.MOV snapshot 00.14 2016.10.14 14.10.39OP3B5949.MOV snapshot 00.09 2016.10.14 14.12.02OP3B5951.MOV snapshot 00.06 2016.10.14 14.13.16OP3B5952.MOV snapshot 00.49 2016.10.14 14.14.22OP3B5955.MOV snapshot 01.01 2016.10.14 14.15.56OP3B5956.MOV snapshot 00.26 2016.10.14 14.16.27OP3B5961.MOV snapshot 00.24 2016.10.14 14.17.59OP3B5962.MOV snapshot 00.05 2016.10.14 14.18.30OP3B5964.MOV snapshot 00.11 2016.10.14 14.18.58OP3B5969.MOV snapshot 00.02 2016.10.14 14.19.51OP3B5970.MOV snapshot 00.22 2016.10.14 14.20.43OP3B5971.MOV snapshot 00.02 2016.10.14 14.20.57OP3B5975.MOV snapshot 00.03 2016.10.14 14.21.44OP3B5975.MOV snapshot 00.25 2016.10.14 14.22.05OP3B5976.MOV snapshot 00.19 2016.10.14 14.23.06OP3B5977.MOV snapshot 00.05 2016.10.14 14.23.29OP3B5981.MOV snapshot 01.46 2016.10.14 14.24.18OP3B5983.MOV snapshot 00.01 2016.10.14 14.24.59OP3B5984.MOV snapshot 00.21 2016.10.14 14.25.12OP3B5988.MOV snapshot 00.21 2016.10.14 14.25.43OP3B5990.MOV snapshot 00.23 2016.10.14 14.25.57OP3B5991.MOV snapshot 01.19 2016.10.14 14.26.33OP3B5992.MOV snapshot 00.48 2016.10.14 14.28.27OP3B5996.MOV snapshot 00.17 2016.10.14 14.30.10OP3B5997.MOV snapshot 00.09 2016.10.14 14.30.30OP3B5997.MOV snapshot 01.37 2016.10.14 14.31.50OP3B5998.MOV snapshot 14.08 2016.10.14 14.32.42OP3B5999.MOV snapshot 00.41 2016.10.14 14.33.24