We wtorek, 27 września, pod przewodnictwem starosty Jerzego Żmijewskiego, w starostwie powiatowym, obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Podczas spotkania m.in. dokonano oceny realizacji zadań wynikających z prowadzenia Niebieskich Kart, w związku z odnotowanymi przypadkami przemocy w rodzinie. Z danych policyjnych wynika, że w okresie od stycznia do sierpnia br. wszczęto 97 procedur Niebieskiej Karty, z czego 80 przypadków na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, a 17 na terenach gmin powiatu skarżyskiego. Najczęstszy proceder przemocy w rodzinie dotyczył kobiet (83 zgłoszenia), pozostałe odnosiły się do mężczyzn i małoletnich. Natomiast skarżyskie PCPR w omawianym okresie założyło 8 Niebieskich Kart. Powodem była przemoc psychiczna i fizyczna oraz alkoholizm. Jak zaznaczył dyrektor PCPR Paweł Perkowski rodziny te zostały objęte wsparciem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Warto podkreślić, iż innymi osobami uprawnionymi do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty są także przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej jak MOPS i GOPS, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.

W kolejnym punkcie posiedzenia Komisja Bezpieczeństwa i Porządku oceniła i podsumowała realizację zadań, prowadzonych przez Straż Pożarną oraz Sanepid, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym. W ramach tych działań obie jednostki skontrolowały obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży podczas odbywających sie na terenie powiatu kolonii i półkolonii. Prowadzono nadzór nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpielisk, gdzie oceniono jakość wody. Prowadzono także wzmożony nadzór nad obiektami hotelowymi w związku z odbywającymi się dniami młodzieży. W trakcie prowadzonych kontroli nie stwierdzono zatruć pokarmowych w żywieniu zbiorowym, prawidłowo oceniono stan sanitarny placów i boisk szkolnych. Prowadzono działalność profilaktyczną i edukacyjną.

Straż Pożarna w omawianym okresie interweniowała na terenie powiatu skarżyskiego 669 razy - większość z tych interwencji to pożary. Jak zaznaczył komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Marcin Machowski w tym roku odnotowano o ok. 200 zdarzeń mniej niż w roku ubiegłym.

Następnie Policja oraz Sanepid przedstawiły Komisji wyniki podjętych działań zmierzających do ograniczenia przestępczości narkotykowej.   

Z danych Sanepidu wynika, że na terenie powiatu skarżyskiego w tym roku odnotowano cztery przypadki zatruć dopalaczami, które trafiły na leczenie do skarżyskiego szpitala. Nie odnotowano przypadków śmiertelnych.   

Skarżyska Policja w ramach podjętych działań min. docierała do młodzieży z informacja o niebezpieczeństwach jakie niosą za sobą narkotyki i dopalacze poprzez organizację widowiska słowno-muzycznego "Nie daj się zabić, życie jest zbyt cenne" oraz włączenie się w realizację XIV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Ponadto obie jednostki prowadzą działalność edukacyjno-profilaktyczną w tematyce narkotykowej.

Policja poinformowała także członków Komisji, że od środy, 28 września br.  na terenie powiatu skarżyskiego rusza program Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki któremu każdy mieszkaniec powiatu może sam zareagować na zagrożenia i podzielić się uwagami. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa docelowo pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców danego regionu, czyli ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa obywateli.

W trakcie posiedzenia zapoznano się także z informacją o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017, przeprowadzono konsultacje z podmiotami biorącymi udział w programie na rzecz Bezpieczeństwa Obywateli w celu przygotowania i złożenia wniosków budżetowych oraz omówiono sprawy bieżące.

Na zakończenie posiedzenia starosta Jerzy Żmijewski podziękował służbom za aktywne działania.

DSC 6806DSC 6805DSC 6809DSC 6817DSC 6818DSC 6807DSC 6819DSC 6824DSC 6813DSC 6816.jpg1DSC 6815DSC 6826