Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 21 września 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XXV w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Sesja zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu.

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

    1) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego,

    2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

    3) wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy,

    4) udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

    5) udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

    6)udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

4. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 3985