Zakończył się elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego. To pierwszy etap naboru, z którego wynika, że we wszystkich szkołach powiatu skarżyskiego powstanie 25 klas, do których uczęszczać będzie 711 pierwszoklasistów.

W tym roku zainteresowaniem cieszyły się na pierwszym miejscu technika, do których łącznie zapisało się 341 uczniów oraz licea, gdzie edukację zdecydowało się podjąć- 318 uczniów. Najmniejszą popularnością cieszyły się natomiast zasadnicze szkoły zawodowe. W nowym  roku szkolnym w powiecie skarżyskim powstaną więc tylko 2 oddziały - po jednym w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Samochodowo- Usługowych.

Tegoroczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych ocenia Katarzyna Bilska członek zarządu powiatu odpowiedzialna za powiatową oświatę. 

Nabór do poszczególnych szkól ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego z wyszczególnieniem kierunków i liczby klas - rok 2016

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego  - 6 oddziałów

1)     klasa humanistyczna

2)     klasa matematyczna

3)     klasa biologiczna

4)     klasa humanistyczna

5)     klasa matematyczna

6)     klasa biologiczna

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - 5 oddziałów

1)     klasa z przedmiotami rozszerzonymi matematyka, fizyka, informatyka

2)     klasa z przedmiotami rozszerzonymi biologia, chemia, matematyka

3)     klasa z przedmiotami rozszerzonymi  język polski, biologia, WOS 

4)     klasa z przedmiotami rozszerzonymi język polski, WOS, historia

5)     klasa z przedmiotami rozszerzonymi informatyka, geografia, matematyka 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika - 4 oddziały

1)     technik ekonomista  / technik hotelarstwa

2)     technik informatyk

3)     technik informatyk

4)     technik organizacji reklamy 

Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej – 4 oddziały

1)     technik elektryk / technik elektronik

2)     technik informatyk

3)     fototechnik

4)     technik budownictwa 

Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – 2 oddziały

1)     technik mechatronik /technik mechanik

2)     technik transportu kolejowego 

Zespół Szkół Samochodowo- Usługowych im. Oseta Wasilewskiego –  2 oddziały 

1)     technik pojazdów samochodowych

2)     technik usług fryzjerskich / technik żywienia i usług gastronomicznych 

liceum, klasy pierwsze   - 11 oddziałów (318 uczniów)

techniku, klasy pierwsze – 12 oddziałów, 14 zawodów (341 uczniów)

zasadnicza szkoła zawodowa – 2 oddziały (ZST oraz ZSSU)

razem oddziałów 25, uczniów 711

Nabór uzupełniający do szkół na podanych kierunkach oraz do zasadniczej szkoły zawodowej i szkół dla dorosłych trwa nadal do 31 sierpnia 2016 roku. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby uczniów w poszczególnych klasach, nowi uczniowie nie będą przyjmowani.

DJI 0009.MP4 snapshot 05.41 2016.08.02 12.59.55

foto i wideo: Łukasz Wisowaty