Do 15 września  2016 roku można zgłaszać prace do konkursu fotograficznego pod hasłem „Skarżyski – Powiat z EKOwidokami”. Konkurs ten skierowany jest do wszystkich młodych i starszych pasjonatów fotografii. Jego celem jest m.in. utrwalanie piękna przyrody bądź obiektów stworzonych ręką człowieka, a służących ochronie środowiska współgrające z otaczającą przyrodą oraz rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.  

Konkurs podzielony został na trzy kategorie wiekowe:

  • Kategoria I – młodzież od 13 do 15 lat
  • Kategoria II – młodzież od 16 do 18 lat.
  • Kategoria III  - otwarta – pozostali  uczestnicy

Zgłoszone prace oceniać będzie Komisja Konkursowa, która w każdej z trzech kategorii wyłoni laureatów I, II, III miejsca oraz przyzna w każdej kategorii po 2 wyróżnienia. fotografie oceniane będą pod względem zgodności tematycznej, walorów ekologicznych i estetycznych, a także forma indywidualnego ujęcia autora zdjęć, jego pomysł i oryginalne spojrzenie na temat. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Prace należy składać do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  Starostwa Powiatowego  w Skarżysku-Kamiennej Plac Floriański 1 (pokój 108). Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 30 września 2016 roku.

Szczegóły konkursu „Skarżyski – Powiat z EKOwidokami” określa jego regulamin Regulamin_fotograficzny_2016.docx18.48 KB