W maju br. przeprowadzony został nabór wniosków na kandydatów  do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć zgłoszeń na członków Rady.

Do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej zgłoszone zostały następujące kandydatury:

- Pani Agnieszka Suligowska – Stowarzyszenie „Samorząd Obywatelski Skarżyska”,

- Pani Grażyna Pająk – Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc”,

- Pani Małgorzata Zolbach – Suchedniowska Korporacja Samorządowa im. S. Staszica,

- Pan Daniel Woś – Związek Strzelecki „Strzelec”,

- Pan Ferdynand Pawlik – Skarżyskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Innowacji.

Kolejnym etapem powołania Powiatowej Rady DPP będzie podjęcie uchwał przez Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu w sprawie wyznaczenie po dwóch przedstawicieli obu organów do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Następnie w wyznaczonym przez Starostę Skarżyskiego terminie, członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego spotkają się na pierwszym posiedzeniu, na którym Rada się ukonstytuuje.