Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, iż 23 maja 2016 r. odbędzie się XXI Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego. Część uroczysta sesji rozpocznie się o godz. 13.00 w Sali Koncertowej Państwowej Szkole Muzycznej im. Z. Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej na Placu Floriańskim 14. Po zakończeniu uroczystości, Sesja Robocza Rady Powiatu odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

I. Część Uroczysta Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego (Państwowa Szkoła Muzyczna w Skarżysku-Kamiennej).
1. Wręczenie odznaczeń państwowych.
2. Wręczenie nagród Powiatowe Dęby i Jaskółka Biznesu.

II. Część robocza sesji (Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej).

  1. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
  3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Wolne wnioski i oświadczenia.
  6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  7. Sprawozdanie z działalności PCPR za 2015 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  8. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.
  9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2016-2035,
2/wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
3/ restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1,
4/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Skarżysko Kościelne.

  1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.