Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017

I Liceum Ogólnokształcące

im. Juliusza Słowackiego

w Skarżysku-Kamiennej

ul. 1-go Maja 82

 Klasy o rozszerzonym programie nauczania:

 1. matematyka, fizyka lub geografia
 2. biologia, chemia
 3. język polski, historia albo geografia

 

II Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza

w Skarżysku-Kamiennej

ul. Piłsudskiego 50

 Klasy o rozszerzonym programie nauczania:

 1. matematyka, biologia, fizyka, chemia, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, informatyka, język angielski

 

Zespół Szkół Technicznych

im. Armii Krajowej

w Skarżysku-Kamiennej

ul. Tysiąclecia 22

Technikum Nr 1:

 1. technik budownictwa
 2. technik urządzeń sanitarnych
 3. technik geodeta
 4. technik technologii drewna
 5. technik architektury krajobrazu
 6. technik elektryk
 7. technik informatyk
 8. technik telekomunikacji
 9. technik teleinformatyk
 10. technik elektronik
 11. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 12. technik energetyk
 13. technik gazownictwa
 14. Fototechnik

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1:

 1. murarz-tynkarz
 2. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 3. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 4. dekarz
 5. stolarz
 6. cieśla
 7. elektryk
 8. monter elektronik

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Mikołaja Kopernika

w Skarżysku-Kamiennej

ul. Powstańców Warszawy 11

Technikum Nr 2:

 1. technik informatyk
 2. technik ekonomista
 3. technik handlowiec
 4. technik organizacji reklamy
 5. technik hotelarstwa
 6. technik spedytor

 

Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych

im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego

w Skarżysku-Kamiennej

ul. Oseta Wasilewskiego 5

Technikum Nr 3:

 1. technik pojazdów samochodowych
 2. technik usług fryzjerskich
 3. technik obsługi turystycznej
 4. technik żywienia i usług gastronomicznych
 5. kelner
 6. technik cyfrowych procesów graficznych
 7. technik procesów drukowania

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3:

 1. kucharz
 2. sprzedawca
 3. lakiernik
 4. mechanik pojazdów samochodowych
 5. mechanik  motocyklowy
 6. elektromechanik pojazdów samochodowych
 7. blacharz samochodowy
 8. fryzjer
 9. piekarz
 10. cukiernik
 11. ślusarz
 12. krawiec
 13. operator obrabiarek skrawających
 14. stolarz

 

Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

w Skarżysku-Kamiennej

ul. Legionów 119

Technikum Nr 6:

 1. technik logistyk
 2. technik mechatronik
 3. technik mechanik
 4. technik transportu kolejowego
 5. technik dróg i mostów kolejowych
 6. technik elektroenergetyk transportu szynowego
 7. technik geolog
 8. technik ochrony środowiska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4:

 1. monter mechatronik
 2. monter nawierzchni kolejowej
 3. ślusarz
 4. mechanik precyzyjny