W poniedziałek, 9 maja, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej komisyjnie dokonał otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul. Żeromskiego w m. Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie". Do przetargu przystąpiło 7 oferentów. Są to firmy: PPHU Jawal Kielce, "A-Z BUD" Zbigniew Frąk Radom, PPHU "BIONATURA" Piotr Rosół Jędrzejów, PPU "KAWECKI" s. c. Ćmińsk, ZUH "Dynamic" Rzuchowa, PRI "FART" Kielce oraz "Budrem - 1" Firma Budowlano - Remontowa Radom. Najtańsza zaproponowana cena wykonania zadania wynosi 367 147,12 zł, a najdroższa 657 360,29 zł. Firmy w swoich ofertach dają gwarancję na wykonanie w granicach od 5 do 7 lat.

Przypomnijmy: "Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul. Żeromskiego w m. Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie" obejmie wycinkę drzew oraz karczowanie krzewów kolidujących z zamierzeniem projektowym, odmulenie koryta rzeki na długości po 10 m poza obiektem, rozebranie balustrad, rozebranie nawierzchni na istniejącym moście, rozebranie umocnienia stożków nasypowych, rozebranie gzymsów, kap chodnikowych, częściowe skucie płyty pomostu i skrzydełek, odbudowę skrzydełek, wykonanie płyt przejściowych wraz z ławą kotwioną do korpusu przyczółków, wykonanie płyty nadbetonu, wykonanie izolacji, wykonanie podbudowy na dojazdach w zakresie rozkopu, osadzenie krawężników i kotew talerzowych na moście, wykonanie kap chodnikowych pod balustrady na moście, wykonanie nawierzchni na moście i w zakresie rozkopu, montaż barieroporęczy oraz barier drogowych, wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych, wykonanie umocnienia stożków nasypowych, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, iniekcję zarysowań, uzupełnienie ubytków. Ponadto wykonane zostaną roboty w zakresie budowy kładki dla pieszych. 

DSC 1537