W piątek, w skarżyskim  starostwie powiatowym, otwarto oferty przetargowe na realizację zadania na "Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1 + 400 do km 2 + 200 w Skarżysku-Kamiennej". Wpłynęło łącznie 6 ofert. Najtańsza opiewa na kwotę 474.646,91 zł najdroższa 842.655,78 zł. Do przetargu przystąpiły następujące firmy: Drogmas Skarżysko-Kamienna, Trakt S.A. Kielce, PUH Domax Boronów, Fart Sp. z o.o. Kielce, Drobet Radom i Budromost Starachowice.  

 

Przypomnijmy:   zadanie pn. "Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1 + 400 do km 2 + 200 w Skarżysku-Kamiennej" realizowane będzie z budżetu powiatu skarżyskiego przy udziale środków z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 na  odcinku drogi o długości 800 mb. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę istniejących zjazdów, przepustów, frezowanie nawierzchni pod MCE, wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z MCE, wykonanie warstw asfaltowych, poprawę odwodnienia, wykonanie zjazdów oraz wykonanie poboczy.   

DSC 1543