11 głosami za przy 7 wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych radni powiatu skarżyskiego wyznaczyli kierunki działań restrukturyzacyjnych dla skarżyskiego szpitala w oparciu o program restrukturyzacyjny sporządzony przez firmę A.M.G. Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Priorytetowe kierunki są trzy: optymalizacja osobowa i usługowa, optymalizacja kosztów materiałowych oraz restrukturyzacja finansowa. Proponowane w uchwale kierunki działań restrukturyzacyjnych mają w efekcie spowodować poprawę wskaźników płynności finansowej i wyników ekonomicznych szpitala, który obecnie znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Artur Berus

Wicestarosta Skarżyski

Przy realizacji kierunków priorytetowych wyznaczonych przez radę, dyrektor szpitala, będzie mógł także podejmować inne działania mające na celu osiągnięcie płynności finansowej szpitala.

 zapis audio

DSC 1847DSC 1848DSC 1686DSC 1747DSC 1749DSC 1750DSC 1756DSC 1757DSC 1758DSC 1772DSC 1774DSC 1781DSC 1762DSC 1765DSC 1766DSC 1787DSC 1790DSC 1804DSC 1777DSC 1813DSC 1814DSC 1785DSC 1798DSC 1818DSC 1775DSC 1793DSC 1780DSC 1782DSC 1826DSC 1752