W środę, 6 marca w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej  przedstawiciele zarządu powiatu skarżyskiego, rady powiatu, wydziałów starostwa jednostek organizacyjnych powiatu, gmin oraz firmy AGERON Polska wspólnie konsultowali projekt Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Trójmiasto nad Kamienną, która powstała  w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną” zawartego w styczniu 2014 r. przez  sześć samorządów - Powiat Ostrowiecki, Powiat Starachowicki, Powiat Skarżyski, Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, Gminę Starachowice oraz Gminę Skarżysko-Kamienna. Celem stworzenia zintegrowanej strategii dla samorządów północnej części województwa świętokrzyskiego jest przede wszystkim określenie kierunków rozwoju i zasad współpracy w zakresie tworzenia warunków do rozwoju społeczno ‐ gospodarczego tego obszaru.

Samorządy tworząc strategię zakładają, iż jej wspólna realizacja przyczyni się do:

  • wyższej efektywności w pozyskaniu środków zewnętrznych na doinwestowanie obszarów problemowych;
  • zwiększenia oczekiwanej skuteczności przyszłych rozwiązań w wyniku całościowego spojrzenia na obszary tracące funkcje społeczno-gospodarcze i wzajemnych konsultacji oraz uzgodnień pomiędzy JST;
  • stworzenia podstawy ubiegania się w perspektywie finansowej 2014‐2020 o zewnętrzne środki finansowe na realizację przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz innych programów operacyjnych.

Priorytetowe cele zakładane do realizacji na najbliższe lata to współpraca partnerska, pobudzenie rozwoju lokalnej gospodarki, dostosowanie kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie jakości życia. Cele te będą realizowane poprzez szczegółowe priorytety i działania wypracowane wspólnie przez samorządy partnerskie.   

DSC 1104DSC 1106DSC 1107DSC 1108DSC 1109DSC 1113DSC 1117DSC 1118DSC 1123