Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu skarżyskiego na szkolenie pn. „Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Funkcjonowanie trzeciego sektora w nowych ramach prawnych.”, które odbędzie się 13 kwietnia br. o godz. 14.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego (ul. Konarskiego 20). Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program szkolenia:

  1. Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach- zmiany dla wszystkich stowarzyszeń dot. zarządów, zatrudnienia.
  2. Obowiązki stowarzyszeń, terminy na wprowadzenie zmian w statutach.
  3. Zasady tworzenia stowarzyszeń rejestrowych.
  4. Nowe możliwości dla stowarzyszeń zwykłych. Zasady tworzenia i rejestracji stowarzyszeń zwykłych, uprawnienia.
  5. Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe- zasady.
  6. Obowiązki dla dotychczasowych stowarzyszeń zwykłych.

 Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy kierować do 11 kwietnia br. do godz. 15.30 telefonicznie pod numerem: 41 395-30-09.

Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński - Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, a także funkcjonowania organizacji pozarządowych. Stała współpraca z  organami administracji publicznej: m.in. Ministerstwem Obrony Narodowej, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Centrum ds. AIDS, Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach i Poznaniu, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędami Marszałkowskimi (woj. lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, podkarpackie, opolskie) licznymi urzędami miast  (m.in. Stargard Szczeciński, Świnoujście, Warszawa (Urząd Dzielnicy Praga Południe, Urząd Dzielnicy Białołęka, Urząd Dzielnicy Ursynów, Biuro Kultury), Katowice, Poznań, Wrocław, Zielona Góra, Olsztyn, Bielsko-Biała, Płock, Radom, Sopot, Częstochowa, Ruda Śląska, Skarżysko-Kamienna, Kłodzko, Żory, Jastrzębie Zdrój, Gliwice, Rybnik, Pszczyna, Tychy, Puck, Dąbrowa Górnicza, Tarnów, Chojnów, Suwałki, Ostrów Wlkp., Krzyż Wlkp., Cieszyn, Wałcz, Bielsk Podlaski, Góra Kalwaria, Giżycko) i gmin oraz starostwami powiatowymi. Prowadzenie szkoleń w zakresie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych. Prowadzenie szkoleń w tym zakresie od marca 2004 roku. Ponad 1000 dni szkoleniowych.

plakat szkolenie1