Od poniedziałku 1 lutego 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej rozpocznie się kwalifikacja wojskowa dla rocznika podstawowego – 1997 oraz osób urodzonych w latach 1992 - 1996.  Kwalifikacja potrwa do 29 lutego br.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stawią się osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z gmin Powiatu Skarżyskiego w następujących terminach:

  • Miasto Skarżysko-Kamienna – 1 – 16 luty 2016 r.;
  • Gmina Skarżysko Kościelne – 17 – 18 luty 2016 r.;
  • Gmina Bliżyn – 19 i 22 luty 2016 r.;
  • Gmina Łączna – 23 luty 2016 r.;
  • Miasto i Gmina Suchedniów – 24-25 luty 2016 r.

Natomiast 26 luty 2016 r. to dzień przeznaczony wyłącznie dla kobiet urodzonych w latach 1992-1997 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które ochotniczo zgłoszą się do pełnienia służby wojskowej.

Ponadto 29 luty 2016 r. będzie dniem dodatkowym dla osób, które nie mogły stawić się w wyznaczonym terminie.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej winna mieć ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokumentację medyczną, w tym okulistyczną, wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
  • dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, zastosowany będzie z urzędu lub na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Komendanta WKU środek przewidziany przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójtowie, Burmistrz i Prezydent Miasta, z mocy ustawy, zarządzą przymusowe doprowadzenie przez Policję lub nałożą grzywnę w celu przymuszenia. Zaniechanie złożenia wniosku o egzekucję administracyjną może nastąpić tylko wobec tych osób, które według dokonanych ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym, nie przebywają w miejscu zameldowania (gdyż np. od lat przebywają za granicą) i z tego powodu nie doręczono im wezwania imiennego.