Zarząd Powiatu Skarżyskiego podczas czwartkowej konferencji prasowej podsumował działalność powiatu za 2015 r. w zakresie inwestycji na drogach powiatowych, w powiatowej oświacie oraz służbie zdrowia, wprowadzonych udogodnień dla klientów starostwa i systemu zarządzania jakością w urzędzie, zrealizowanych projektów oraz promocji powiatu. Dla zobrazowania tych zagadnień podczas konferencji zaprezentowany został dziennikarzom film informacyjny.

Ponadto starosta Jerzy Żmijewski przedstawił realia budżetowe powiatu na rok 2016 w stosunku do zapotrzebowania jednostek powiatu oraz poszczególnych wydziałów starostwa. Budżet powiatu na rok 2016 został uchwalony w wysokości blisko 83 mln. zł, a zapotrzebowanie na realizacje zadań powiatowych to kwota o ponad 14 mln. zł wyższa.     

Inwestycje drogowe w 2015 r.

Ważnym obszarem działalności powiatu skarżyskiego są inwestycje związane z infrastrukturą drogową. W 2015 r. powiat skarżyski na inwestycje drogowe wydał blisko 6 mln. złotych. Za te pieniądze, korzystając ze środków zewnętrznych oraz bardzo dobrej współpracy z gminami, udało się wyremontować i zmodernizować 4.4 kilometrów dróg powiatowych. Warto podkreślić, iż na inwestycje drogowe w 2015 r. powiat obok środków z budżetu powiatu pozyskał ze środków zewnętrznych ponad 2 mln zł. Gminy natomiast dołożyły do inwestycji 975 tys. zł.

 • 5 984 769,60 zł - łączne nakłady na inwestycje drogowe w powiecie skarżyskim w roku 2015
 • 862 712,00 zł - dofinansowanie z UW w ramach środków usunięcia szkód powodziowych
 • 1.265.729,00 zł - dofinansowanie z NPPDL
 • 975 000,00 zł - dofinansowanie z gmin

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2015 r.:

 • Rozbudowa mostu przez rzekę Kamienną przy ul. Staszica w gminie Bliżyn wraz z dojazdami. Łączny koszt tej inwestycji to kwota 729 tys. zł, z czego 367 tys. to środki własne powiatu, a 362 tys. zł dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu Państwa.
 • Przebudowa drogi powiatowej w m. Występa w gminie Łączna za kwotę prawie 860 tys. zł
 • przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej, której koszt wyniósł prawie milion 120 tys. zł.
 • Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne. Inwestycja wspólna z powiatem starachowickim. Na ten cel powiat skarżyski wydał ponad 577 tys. zł.

Ponadto przez cały 2015 r. powiat skarżyski wykonywał szereg zadań drogowych mających na celu bieżące utrzymanie dróg na terenie wszystkich gmin powiatu. Na ten cel wydatkowano łącznie ponad 907 tys. zł. W ramach tych środków wykonano m.in. remonty cząstkowe na długości 454 m2 dróg, malowanie cienko i grubowarstwowe, utrzymanie zieleni, poprawę odwodnienia na drogach w Lipowym Polu i Gostkowie oraz umocniono wlot kolektora deszczowego na rzece Kamiennej odprowadzającej wody z ul. ul. 3-go Maja  w Skarżysku.    

Inwestycje w ochronie zdrowia w 2015 r.

- Dotacja z budżetu powiatu dla skarżyskiego ZOZ w wysokości 220 tys. zł na dofinansowanie: remontu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, remontu instalacji przeciwpożarowej szpitala oraz budowę windy w skarżyskim szpitalu. Szpitalny Oddział Ratunkowy został zmodernizowany, odnowiony i dostosowany do unijnych standardów, co zdecydowanie polepszyło jakość świadczonych usług i zwiększyło komfort przebywających tu pacjentów. Skarżyski SOR przyjmuje ponad 60 chorych dziennie. Na inwestycję polegającą na montażu windy w budynku szpitala powiat pozyskał dodatkowe środki z PFRON w wysokości ponad 70 tys. zł.

- Dotacja powiatu dla OLK w wysokości 75 tys. zł na cyfryzację laboratorium (zakupiono oprogramowanie komputerowe oraz serwer)

Inwestycje w placówkach oświatowych powiatu w 2015 r.

W ciągu 2015 roku szkoły łącznie na przeprowadzenie niezbędnych remontów sal i pracowni dydaktycznych oraz modernizacje węzłów sanitarnych wydatkowały blisko 107 tys. zł. Prace remontowe w szkołach związane były głównie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

Największe nakłady finansowe poniesione zostały w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, bo ponad 46 tys. zł oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych - ponad 31 tys. zł.  

Zrealizowane projekty w 2015 r.

2015 rok to także realizacja dwóch istotnych dla społeczności lokalnej projektów dotyczących - poprawy bezpieczeństwa oraz utworzenia Powiatowego Centrum Wolontariatu.  

 • "Bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie", to projekt którego głównym celem była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w miejscach publicznych, miejscach zamieszkania, podczas imprez masowych, w ruchu drogowym i w rejonach szkół, a także ograniczenie przestępczości w miejscach najbardziej zagrożonych działalnością kryminogenną oraz zmniejszenie patologii społecznej. W ramach realizacji projektu zakupiono 3 mobilne kamery, które zamontowano na skarżyskich ulicach: Paryskiej, Sokolej i Tysiąclecia. Ponadto opracowano mapę zagrożeń, która obrazuje 5 obszarów uznanych przez mieszkańców za niebezpieczne. Wykonano także 4 filmy informacyjno-edukacyjne pt. "Bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie", które mieszkańcy mogli obejrzeć za pośrednictwem lokalnej telewizji. na temat zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa mogli wypowiedzieć sie także uczestnicy  konkursów fotograficznego i filmowego pt. " Z kamerami bezpieczniej", które poprzedzone były profesjonalnymi warsztatami filmowo-fotograficznymi. Laureaci  konkursów otrzymali cenne nagrody rzeczowe podczas grudniowej sesji rady powiatu. Całkowity koszt projektu wyniósł 120 tys. zł, z czego 100 tys. zł powiat pozyskał z dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego. Pozostała kwota to wkład własny z budżetu powiatu.
 • Powiatowe Centrum Wolontariatu, to projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej we współpracy ze Stowarzyszeniem "Towarzystwo Impuls". Projekt został dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu było min. poszukiwanie nowych form aktywizacji i wzorców do naśladowania dla młodzieży, by angażowali się w wolontariat na rzecz lokalnego środowiska. W ramach projektu zorganizowane zostały grupy wolontariuszy, które wspierały inicjatywy podejmowane na terenie naszego miasta. Wolontariusze pomagali przy organizacji imprez współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej i Stowarzyszenie Towarzystwo Impuls takie jak: Wakacje z Impulsem, Powiatowy Gwieździsty Rajd Rowerowy, Spotkanie z Mikołajem

Na co dzień wolontariusze pracują z dziećmi z rodzin zastępczych pomagając im w odrabianiu lekcji,  a dzieciom z „Domu Dziecka” pomagali w przygotowaniu ich do egzaminu szóstoklasisty.

Udogodnienia dla Klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej  

W Wydziale Komunikacji i Transportu

 • Wprowadzono telefoniczną lub mailową rejestrację wizyty w urzędzie. Klient umawiający się w ten sposób na wizytę w urzędzie w sprawie rejestracji swojego pojazdu miał zagwarantowaną natychmiastową obsługę zgodnie z wyznaczonym terminem i godziną.
 • Uruchomiono dla klienta dodatkowe linie telefoniczne:

stacjonarne 41 3953024, 41 3953025

i komórkowe  533 820 339 oraz 533 824 449

 • wprowadzono możliwość dokonania w urzędzie opłaty karą płatniczą.

Pracownicy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów przez cały rok w każdy miesiąc pełnili dyżury w poszczególnych gminach Powiatu Skarżyskiego. Spotkania odbywały się cyklicznie w siedzibach danych Urzędów Gmin w godzinach pracy urzędów.

W biurze  obsługi klienta na parterze urzędu został udostępniony komputer podłączony do internetu. Udostępniono również drukarkę oraz skaner. Klienci urzędu mają możliwość skorzystania ze sprzętu w celu wypełnienia i wydrukowania dokumentów, pism i formularzy, skorzystania z bankowości elektronicznej lub stron internetowych.

Systemy  Zarządzania Jakością  w Starostwie

Uzyskanie Certyfikatu Skutecznego Użytkownika CAF czyli systemu zarządzania jakością. Efektem jego wdrożenia jest przede wszystkim polepszenie jakości pracy urzędnika, a tym samym świadczonych usług dla naszych mieszkańców.

Norma  ISO 9001:2009.  W styczniu 2015 r., w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej po raz drugi przeprowadzony został audyt związany z Systemem Zarządzania Jakością  wg normy ISO 9001:2009. Rezultatem pozytywnego wyniku jest przedłużenie na kolejny rok przyznanego starostwu w 2013 r. certyfikatu.

Promocja powiatu

Samorząd powiatu skarżyskiego przez cały 2015 r. integrował mieszkańców oraz podtrzymywał wspólne tradycje kulturowe poprzez organizację imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym, sportowym kulturalnym i patriotycznym.

W ramach promocji zdrowego stylu życia oraz rekreacji z wykorzystaniem walorów turystycznych i przyrodniczych naszego powiatu zorganizowano trzy powiatowe marszobiegi oraz gwieździsty powiatowy rajd rowerowy. Imprezy te spotkały się z pozytywnym odbiorem społeczności lokalnej. Przypomnijmy: w marcu mieszkańcy powiatu znakomicie bawili się przy skarżyskim lodowisku podczas zimowego marszobiegu, w czerwcu - podczas wiosennego marszobiegu na bliżyńskim Piekielnym Szlaku, we wrześniu podczas Powiatowego Gwieździstego Rajdu Rowerowego w barwnej scenerii zalewu Rejów w Skarżysku, a w listopadzie podczas marszobiegu po malowniczych okolicach Suchedniowa.     

Dużą rzeszę mieszkańców zgromadziła także impreza kultywującą obyczaje ludowe, folklor regionalny, oraz tradycyjną kuchnię - czyli dożynki powiatowe, które w tym roku odbyły się w Skarżysku-Kamiennej  

Samorząd powiatu pamiętał także o rocznicach ważnych wydarzeń historycznych, które uczcił wspólnie z mieszkańcami powiatu. Były to obchody rocznicowe rozstrzelania polskich patriotów na Brzasku oraz odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nie zabrakło także imprez promujących współzawodnictwo sportowe (m.in. powiatowe siatkarskie wakacje, wieczornica sportowa) oraz sportową rywalizację wśród młodzieży szkolnej, dzięki którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli walczyć min. o puchar starosty skarżyskiego w dyscyplinach takich jak: piłka nożna, tenis stołowy, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, biegi przełajowe i piłka nożna halowa w kategorii dziewczęta i chłopcy.

Powiat skarżyski nie zapomniał także o najmłodszych mieszkańcach, dla których zorganizował 6 grudnia Spotkanie z Mikołajem

 

DSC 9712DSC 9713DSC 9716DSC 9717DSC 9711DSC 9720DSC 9721DSC 9735DSC 9736DSC 9737DSC 9754DSC 9763DSC 9724DSC 9727DSC 9747Prezentacja z wykonania budżetu powiatu za 2015 r