Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuję, że 12 stycznia 2016 roku o godz. 14.00 w sali herbowej starostwa powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 odbędzie się XVII w kadencji sesja rady powiatu skarżyskiego. Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

    1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2016-2035,

    2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

    3) rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Skarżyskiego.

4. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 8851