Rada Powiatu Skarżyskiego przy 11 głosach za i 8 wstrzymujących się przyjęła przyszłoroczny budżet. Dochody budżetu w 2016 r. wyniosą ponad 82 mln 370 tys. zł, wydatki - ponad 82 mln. 995 tys. zł. Ponad 4,5 mln zł przeznaczone będą na inwestycje. Najważniejszymi inwestycjami w przyszłym roku mają być inwestycje drogowe jak: przebudowa ul. Rycerskiej, przebudowa ul. Szydłowieckiej i Wiejskiej, rozbudowa mostu na ul. Żeromskiego w Suchedniowie oraz wykonanie ul. Metalowców  i ronda w Skarżysko Kościelnym. Resztę pieniędzy pochłoną wydatki oświatowe oraz wykonywanie zadań statutowych. Rezerwa utworzona na wydatki inwestycyjne w wysokości 625.000 zł, w wyniku wprowadzenia po stronie przychodów spłaty przez szpital udzielonej mu przez powiat pożyczki będzie mogła być rozdysponowana na inwestycje tylko w momencie wpływu tych środków na rachunek powiatu. Budżet pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje rady powiatu.  

Slajd3Slajd4Slajd5Slajd6Slajd7Slajd8Slajd13Slajd11Slajd9Slajd10Slajd12Slajd2

DSC 9048DSC 9052