W poniedziałek, 21 grudnia symbolicznym przecięciem wstęgi, przy udziale przedstawicieli samorządów: powiatu skarżyskiego, gminy Bliżyn, powiatu kieleckiego i gminy Zaagnańsk oddano do użytku zmodernizowaną drogę Samsonów - Szałas - Odrowąż łączącą powiat skarżyski z powiatem kieleckim. Na terenie powiatu skarżyskiego wyremontowany został odcinek drogi w miejscowości Kucębów w gminie Bliżyn (753 mb). Powiat skarżyski tę wspólną inwestycję dofinansował kwotą 150 tys. zł. Inwestycja realizowana była przez powiat kielecki przy współudziale 2 samorządów - gminy Zagnańsk oraz powiatu skarżyskiego. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła ponad 5 mln zł.

Na odcinku finansowanym przez powiat skarżyski w ramach przebudowy poszerzono istniejącą jezdnię do szerokości 5,5 m o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z recyklingu istniejącej konstrukcji, wybudowano przepusty pod zjazdami, utwardzono pobocza kruszywem łamanym, oczyszczono rowy i umocniono skarpy i dno rowu elementami betonowymi. Starosta skarżyski, Jerzy Żmijewski podkreślił, że mimo tego, iż udział finansowy samorządu skarżyskiego jest niewielki, to ostateczny wynik wspólnej inwestycji jest imponujący. Zaznaczył, że dzięki współpracy samorządów zyskali mieszkańcy dwóch powiatów.

Dużą wartość uzyskaną poprzez współpracę trzech samorządów - powiatu kieleckiego, gminy Zagnańsk i powiatu skarżyskiego również podkreślił starosta kielecki Michał Godowski.

Powiat skarżyski oraz gminę Bliżyn podczas odbioru inwestycji reprezentowali: starosta Jerzy Żmijewski, wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, członek zarządu powiatu Anna Leżańska, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż. Oficjalny odbiór drogi miał miejsce w gminie Zagnańsk na granicy powiatów skarżyskiego i kieleckiego.  

DSC 8644DSC 8646DSC 8647DSC 8616DSC 8619DSC 8620DSC 8632DSC 8635DSC 8656DSC 8658DSC 8661DSC 8665