XV sesja Rady Powiatu Skarżyskiego była okazją do uroczystego wręczenia - medali "Za zasługi dla obronności kraju", gratulacji dla tegorocznych stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz nagród starosty w "Potyczkach kulinarnych".    

Medale "Za zasługi dla obronności kraju" odebrały trzy osoby z powiatu skarżyskiego. Srebrny medal otrzymał Mieczysław Berliński, natomiast medale brązowe otrzymały dwie panie - Elżbieta Drabik i Agnieszka Kłębek. Medale przyznane zostały członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osobom biorącym udział w pracach w kwalifikacjach wojskowych. Medale w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył ppłk Mirosław Smerdzyński Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach w towarzystwie starosty Jerzego Żmijewskiego i przewodniczącej rady powiatu Bożeny Bętkowskiej.

Gratulacje oraz upominki z rąk starosty i przewodniczącej rady otrzymali także uczniowie powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali wyróżnieni stypendiami Prezesa Rady Ministrów. Przypomnijmy: stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali - Joanna Bernatek, Grzegorz Hawliczek, Dorota Lenzion, Anna Ostrowska, Katarzyna Pajdo, Ilona Pękala, Eliza Płusa i Maja Stanisławska. Stypendium ministerialne przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznawane jest na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym i wynosi 258 zł miesięcznie.

W trakcie sesji wręczono także dwie nagrody finansowe dla kół gospodyń wiejskich z Mostek i Michniowa, które rywalizowały o miano najsmaczniejszej potrawy podczas Powiatowego Marszobiegu Jesiennego w tzw. "Potyczkach kulinarnych". Przypomnijmy: "Mostkowianki" przygotowały dla uczestników marszobiegu pazibrodę, a "Michniowanki" pierogi. Obie potrawy głosami uczestników marszobiegu zdobyły jednakowe uznanie. Nagrody Starosty Skarżyskiego w wysokości po 400 zł wręczyli przedstawicielkom kół gospodyń - starosta Jerzy Żmijewski i przewodnicząca rady powiatu Bożena Bętkowska.

DSC 7045DSC 7065DSC 7069DSC 7070DSC 7071DSC 7074DSC 7076DSC 7079DSC 7081         DSC 7084DSC 7087DSC 7088DSC 7089DSC 7091DSC 7092DSC 7094DSC 7095DSC 7099DSC 7102DSC 7103DSC 7104DSC 7106DSC 7108DSC 7111