Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, iż 25 listopada 2015 roku (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XV w kadencji sesja rady powiatu skarżyskiego,

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju”.
 4. Uhonorowanie Stypendystów Prezesa Rady Ministrów.
 5. Wręczenie nagród Starosty dla zwycięzców konkursu „Kulinarne Potyczki”.
 6. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia.
 10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 11. Informacja z realizacji Programu Ochrony Środowiska w powiecie skarżyskim.
 12. Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2011-2020.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

    1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2015-2030,

    2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

    3) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”,

    4) zmiany Uchwały nr 49/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z 30 marca 2011 roku w sprawie: uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020,

    5) uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego,

    6) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,

    7) zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2016. 14.

14. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 5951