W piątek 6 listopada w Występie (gmina Łączna) odbył się oficjalny odbiór przebudowanej drogi powiatowej. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, członkowie zarządu powiatu Anna Leżańska i Bogusława Krawczyńska, wójt gminy Łączna Romuald Kowaliński, przedstawiciele Rady Gminy w Łącznej Monika Pająk (przewodnicząca Rady) oraz Edward Chaba, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza  w Występie ks. Kazimierz Idzik, a także przedstawiciele Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. wykonującego tę inwestycję.

Droga powiatowa nr 0593T w Występie została przebudowana na odcinku 700 metrów. Roboty rozpoczęły się w lipcu br. i trwały do końca października. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 859 tys zł., z czego 375 tys. zł pochodziło z budżetu gminy Łączna, a pozostałą część sfinansował Powiat Skarżyski. Zakres przeprowadzonych robót obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, poboczy, rowów oraz zjazdów.

- Mam nadzieję, że droga ta, która została wykonana w sposób dokładny i nowoczesny, będzie służyła mieszkańcom prze wiele lat. Przygotowujemy się również do modernizacji kolejnego etapu tej drogi, tak by w rezultacie była ona na całej długości dobrze wykonana – mówi Anna Leżańska, członek zarządu powiatu.

OP3B1775.MOV snapshot 00.11 2015.11.09 08.20.09OP3B1760.MOV snapshot 00.05 2015.11.09 08.21.40OP3B1761.MOV snapshot 00.08 2015.11.09 12.17.41OP3B1758.MOV snapshot 00.17 2015.11.09 08.22.33OP3B1755.MOV snapshot 00.07 2015.11.09 08.19.36OP3B1776.MOV snapshot 00.02 2015.11.09 08.20.24OP3B1765.MOV snapshot 00.21 2015.11.09 08.23.42OP3B1768.MOV snapshot 00.04 2015.11.09 08.20.59OP3B1753.MOV snapshot 00.14 2015.11.09 08.16.53