W sali Patio Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyły się tegoroczne obchody Dnia Nauczyciela. Uroczystości zostały zorganizowane wspólnie przez Powiat Skarżyski oraz Gminę Skarżysko-Kamienna.

Obok najważniejszych tego dnia na sali pracowników oświatowych, w uroczystościach uczestniczyli również: wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, parlamentarzyści Marzena Okła-Drewnowicz i Andrzej Bętkowski, świętokrzyski wicekurator oświaty Grzegorz Bień, przewodnicząca rady powiatu Bożena Bętkowska, starosta skarżyski Jerzy Żmijewski oraz członkowie zarządu powiatu Katarzyna Bilska i Anna Leżańska, przewodniczący rady miasta Leszek Golik, prezydent Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig wraz z zastępcami Krzysztofem Myszką i Andrzejem Brzezińskim, a także radni rady powiatu i rady miasta.

Program uroczystości przedstawiał się następująco. W pierwszej części głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach przekazali pedagogom życzenia oraz złożyli podziękowania za trud i zaangażowanie wkładane w nauczanie przyszłych pokoleń. Następnie odbyła się ceremonia odznaczenia oraz wręczenia nagród pracownikom oświaty. Miłym akcentem na zakończenie programu uroczystości Dnia Nauczyciela był artystyczny występ uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 2.

ODZNACZENI I NAGRODZENI PRACOWNICY OŚWIATY

Postanowieniem Prezydenta RP z 12 września 2013 roku o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty ZŁOTYM KRZYŻEM odznaczony został Krzysztof Tadeusz Zemeła, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 sierpnia oraz 3 września 2015 r. o nadaniu odznaczeń – na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

Magdalena Ciok – Gimnazjum nr 3

Maryla Dorota Czernilewska – Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Bożena Iwona Ferlej-Szlęzak – wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 5, Przedszkole nr 7

Ewa Gabriela Garbacz – Zespół Szkół Ekonomicznych

Jolanta Kaluga - II Liceum Ogólnokształcące

Anna Maria Kasprzyk-Lubomirska – Zespół Placówek Oświatowych nr 5, Szkoła Podstawowa nr 7

Teresa Czesława Kołodziejczak - Gimnazjum nr 3

Mirosława Elżbieta Lisicka – Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Joanna Zofia Macherzyńska - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 5

Alina Maria Pisarek – Zespół Placówek Oświatowych nr 2

Emilia Maria Nowak - Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Medale Srebrne za Długoletnią Służbę otrzymali:

Anna Józefa Chrzanowska - II Liceum Ogólnokształcące

Renata Maria Frąckiewicz - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych

Agnieszka Teresa Kasińska - Zesppół Szkół Publicznych nr 1

Piotr Ireneusz Leski – Zespół Placówek Oświatowych nr 5, Szkoła Podstawowa nr 7

Wojciech Mirosław Mańko - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych

Małgorzata Anna Pająk - Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Barbara Pająk - Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Halina Mirosława Sieczka - dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych

Marzena Skrzypczak - Zespół Szkół Publicznych nr 1

Agnieszka Trzebiński - I Liceum Ogólnokształcące

Elżbieta Tutak - I Liceum Ogólnokształcące

Joanna Małgorzata Żurawka - dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca oraz 1 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczona została Anna Plucner z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Dorota Maria Kosowska-Frydryk Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona zostanie w Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali:

Małgorzata Kwiatkowska – Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych

Justyna Agnieszka Lisowska-Czekaj - Zespół Szkół Publicznych nr 1

Joanna Dorota Łyjak - Zespół Szkół Publicznych nr 1

Ilona Wioletta Mrówka - Zespół Szkół Ekonomicznych

Magdalena Sylwia Serek - Zespół Szkół Ekonomicznych

Monika Agnieszka Wójtowicz - Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 roku „MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ” otrzymali:

Aneta Borowska – Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Grażyna Burtnik - Zespół Szkół Technicznych

Iwona Dębińska - Zespół Szkół Ekonomicznych

Stanisław Magiera - wicedyrektor w I Liceum Ogólnokształcącym

Agata Nowak-Wierzchowska - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych

Małgorzata Pająk - Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Bożena Pastuszyńska - Zespół Placówek Oświatowych nr 5

Renata Pela - Zespół Placówek Oświatowych, Przedszkole nr 3

Wiesława Pietras - Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Elżbieta Pietrasiak - Zespół Szkół Publicznych nr 1

Beata Potępa - Zespół Placówek Oświatowych nr 2

Edyta Pukowska - Zespół Szkół Publicznych nr 1

Joanna Zagajna-Wiatr - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych

Barbara Ziemniak - Zespół Szkół Publicznych nr 1

Emilia Nowak - Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 2014 roku „MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ” otrzymuje również Maria Wojcieszek z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji.

Renata Fiedorowicz – z Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 zostanie odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.

Nagrody przyznane decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymali:

Jolanta Flis - Gimnazjum nr 2

Piotr Lewandowski - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

Janusz Maciejewski - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

Jolanta Nowicka - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych

Irena Wiesława Odzimkowska - Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Małgorzata Sabatowska - Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Artur Szumielewicz - wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych

Urszula Olsińska-Baran - II Liceum Ogólnokształcące (otrzyma nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty podczas uroczystości z okazji 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego)

Nagrody Starosty Skarżyskiego otrzymali:

Renata Strzelec - I Liceum Ogólnokształcące,

Robert Bińczak - II Liceum Ogólnokształcące,

Beata Maciejewska - II Liceum Ogólnokształcące,

Krzysztof Zemeła - II Liceum Ogólnokształcące,

Piotr Lubecki - III Liceum Ogólnokształcące,

Iwona Maj - III Liceum Ogólnokształcące,

Dariusz Wąsowski - Zespół Szkół Technicznych

Małgorzata Krzemińska - Zespół Szkół Ekonomicznych,

Agnieszka Sobocha - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych

Halina Sieczka - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych,

Sławomir Jaworski - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych,

Krzysztof Ślosarczyk - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych,

Izabela Żak - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych,

Elżbieta Wierzbowicz-Kłos - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,

Anna Brożek - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2,

Anna Zabłocka-Pająk - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 2,

Tomasz Gluza - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,

Katarzyna Herman - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,

Marzena Kuś - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych

Anna Ziętek - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,

Maria Wojcieszek - Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Krzysztof Zemeła i nauczyciele z tej szkoły Robert Bińczak i Beata Maciejewska odebrali gratulacje i podziękowania, zaś nagrodę otrzymają podczas uroczystości z okazji jubileuszu 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego.

Nagrody Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej otrzymali:

Ewa Gula - Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 1

Marianna Opala - Zespół Placówek Oświatowych

Teresa Kręcichwost - Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 3

Monika Wójtowicz – Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 5

Barbara Pająk – Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 5

Michał Dudek – Szkoła Podstawowa nr 5

Jolanta Chojnacka - Szkoła Podstawowa nr 8

Ewa Błaszczyk – Zespół Szkół Publicznych nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 13

Dariusz Kasprzyk – Zespół Szkół Publicznych nr 1 – Gimnazjum nr 1

Bogumiła Sadza – Gimnazjum nr 2

Małgorzata Skuza – Gimnazjum nr 2

Joanna Karlikowska-Mańko – Gimnazjum nr 2

Grażyna Gładyś – Gimnazjum nr 2

Krystyna Błaszczyk – Gimnazjum nr 2

OP3B1267OP3B1248.MOV snapshot 00.02 2015.10.15 11.58.21OP3B1253.MOV snapshot 00.17 2015.10.15 12.13.33OP3B1245.MOV snapshot 00.07 2015.10.15 12.04.00OP3B1261.MOV snapshot 00.10 2015.10.15 12.01.07OP3B1266.MOV snapshot 00.05 2015.10.15 12.02.34OP3B1278.MOV snapshot 00.10 2015.10.15 12.12.41OP3B1286OP3B1300.MOV snapshot 00.06 2015.10.15 12.07.09OP3B1308OP3B1311OP3B1327