Zakończył się remont budynku przy placu Floriańskim 1. Teraz rozpoczną się przeprowadzki. Do wyremontowanego budynku zostanie przeniesiona część wydziałów Starostwa Powiatowego i niektóre jednostki podległe. Jak podkreśla starosta skarżyski Michał Jędrys to bardzo dobra informacja dla mieszkańców, którzy dzięki wprowadzonym udogodnieniom z pewnością odczują poprawę warunków obsługi.

Obecnie rozpoczęła się przeprowadzka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Następnie do zmiany siedziby przygotowuje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Stopniowo do wyremontowanego budynku przeniesione zostaną także inne jednostki podległe powiatowi. Będą to m.in.: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – dotychczas zlokalizowane przy ul. Sikorskiego 20. Przy placu Floriańskim mieścić się będzie także siedziba PCPR. Ponadto przeprowadzka czeka niektóre wydziały Starostwa Powiatowego, m.in.: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Jak mówi starosta skarżyski Michał Jędrys wykorzystanie wyremontowanego budynku na potrzeby Starostwa Powiatowego to ukłon w stronę mieszkańców, którzy mogą teraz spodziewać się usprawnienia obsługi petentów. „Nareszcie wszystkie sprawy urzędowe będzie można załatwić w jednym miejscu, a to dzięki bliskiemu sąsiedztwu głównej siedziby powiatu przy ul. Konarskiego 20 i nowej - przy placu Floriańskim 1. Naszym celem jest szybka i skuteczna działalność urzędu, przynosząca satysfakcję mieszkańcom. Chcemy być urzędem nowoczesnym i przyjaznym dla petentów, reagującym na ich potrzeby. Remont i adaptacja budynku przy pl. Floriańskim – to jedno z wielu działań, które służyć mają temu celowi. Cieszę się, że inwestycję udało się pomyślnie zakończyć” – mówi starosta Michał Jędrys.

Warto dodać, że w budynku przy placu Floriańskim 1 została wcześniej wykonana termomodernizacja oraz zainstalowana sieć teleinformatyczna w ramach projektu „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

12040413-dsc_5726_1_640.jpg

12040414-dsc_5757_1_640.jpg

12040416-dsc_5759_1_640.jpg

12040415-dsc_5758_1_640.jpg

12040417-dsc_5760_1_640.jpg

12040418-dsc_5761_1_640.jpg

12040419-dsc_5763_1_640.jpg

12040420-dsc_5764_1_640.jpg

12040421-dsc_5766_1_640.jpg

12040422-dsc_5770_1_640.jpg