Starostwo Powiatowe w  Skarżysku – Kamiennej chce doskonalić usługi dla mieszkańców, dlatego  przystąpiło do  realizacji projektu systemowego „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST” realizowanym przez Małopolską  Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego  w Krakowie  w ramach projektu  „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego  Kapitał Ludzki.

Model CAF jest powszechnym w Europie narzędziem wspomagającym organizacje sektora publicznego i służy do zarządzania jakością oraz poprawy funkcjonalności jednostki. Model dostarcza prostych i łatwych w użyciu zasad, umożliwiających dokonanie samooceny organizacji sektora administracji publiczne. Samoocena zgodnie z modelem CAF oferuje organizacji możliwość  uzyskania większej wiedzy o swojej działalności. W porównaniu do w pełni rozwiniętego modelu  ISO, bazującego na zasadach kompleksowego zarządzania jakością, model CAF jest modelem "lekkim", odpowiednim szczególnie do uzyskania wstępnego wrażenia, co do tego, jakie są wyniki danej organizacji.

 Dzięki udziałowi w projekcie Starostwo skorzysta ze wsparcia we wdrożeniu CAF w formie bezpłatnych szkoleń, warsztatów i doradztwa. Pierwsze z tego typu spotkań    z  kierownictwem  starostwa oraz zespołem wyznaczonym do dokonania samooceny odbyło się 29 września. Wsparcia dla grupy samooceny udziela z ramienia partnera projektu Sławomir  Wysocki –  ekspert ds. wdrażania CAF w polskiej administracji publicznej. Kolejne spotkania odbędą się pod koniec października.

Realizacja projektu potrwa do końca listopada. Jego efektem będzie raport końcowy podsumowujący samoocenę. Główną korzyścią wdrożenia CAF będzie dalsze podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd.

Tekst: Małgorzata Łakomiec
Foto: Beata Wojciechowska

DSC 4349DSC 4352DSC 4353DSC 4354