Starosta skarżyski Jerzy Żmijewski oraz członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska uczestniczyli w podpisaniu umów stypendialnych dla uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.

Stypendia fundowane są przez Mesko S.A. W bieżącym roku szkolnym do programu stypendialnego zostało rekomendowanych przez Radę Pedagogiczną 10 uczniów w zawodach: technik mechanik i technik mechatronik. Są to: Dawid Chylak, Filip Sułek, Karol Życiński, Przemysław Pela, Jakub Kaprzyk, Michał Banasik, Albert Bilski, Krystian Wójcik, Mikołaj Leszczyński oraz Igor Tabiś. Wszyscy wymienieni uczniowie posiadają średnią ocen powyżej 4,0 oraz bardzo dobre /wzorowe zachowanie. W poczet wymienionych uczniów dołączą również uczniowie klas pierwszych po zakończeniu klasyfikacji za I semestr bieżącego roku szkolnego. Kwota stypendium wynosi od 300 do 350 zł. miesięcznie. Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych współpracuje także z PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kam.  czego efektem są stypendia dla 21 uczniów w wysokości od 300 do 500 zł. miesięcznie.

OP3B0814OP3B0821