Artur Berus, wicestarosta skarżyski uczestniczył 22 września w spotkaniu zorganizowanym przez oddział spółki PGE Dystrybucja, na którym dyskutowano o branży energetycznej. II Forum Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego odbyło się w Centrum Kongresowym Targi Kielce.

W roli gospodarza wydarzenia wystąpił Wojciech Kurek, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna. Wśród gości pojawili się przedstawiciele władz wojewódzkich: Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba oraz Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak. Samorządy reprezentowali: wicestarosta Artur Berus oraz wójt Bliżyna Mariusz Walachnia. Ponadto w Forum uczestniczyli  przedstawiciele Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego: Ryszard Nagórny, zastępca Dyrektora ds. Planowania Przestrzennego, Katarzyna Bieniek-Kaszyńska Kierownik Zespołu Planowania, Agnieszka Przygodzka Główny Projektant oraz Jolanta Papros Projektant, pracownicy PGE Dystrybucja S.A.: Artur Dąbrowa zastępca Dyrektora Generalnego  Oddziału, Dyrektorzy Departamentów, Rejonów Energetycznych i Wydziałów, przedstawiciele organizacji związkowych oraz pozostali pracownicy.

Podczas spotkania zostały omówione następujące zagadnienia:
* Najważniejsze inwestycje na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna  – wykonanie za rok 2014 oraz plan na lata 2015-2020,
* Współpraca Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Samorządów Lokalnych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,
* Zasady zawierania i realizacji umów o świadczenie usług dystrybucji przez jednostki administracji samorządowej,
* Procedura postępowania w przypadku wystąpienia masowych awarii sieciowych,
* Koordynacja rozwoju sieci elektroenergetycznej z planami rozwoju przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

forum-energetyczne-012

forum-energetyczne-001forum-energetyczne-002forum-energetyczne-003forum-energetyczne-005forum-energetyczne-007forum-energetyczne-010

 

Info: PGE Dystrybucja
Foto: Paweł Wełpa