Radni powiatu skarżyskiego podczas wtorkowej sesji przychylili się do propozycji zarządu powiatu i jednogłośnie przyznali Parafii Rzymsko-Katolickiej Świętego Rocha w Mroczkowie dotację w wysokości 30.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wykonanie renowacji elewacji zabytkowego modrzewiowego kościoła polegającej na wymianie: elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych, oszalowania ścian zewnętrznych kościoła, belki gzymsowej oraz impregnacji środkami grzybobójczymi. Wartość kosztorysowa prac konserwatorskich wynosi ponad 95 tys. zł. Parafia na ten cel pozyskała także prawie 39% wartości całkowitego kosztu prac od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.     

Prace renowacyjne przy zabytkowym kościele św. Rocha polegające na wymianie zmurszałych części elewacji rozpoczęły się w sierpniu br. Jest to kolejny etap prac konserwatorskich, które mają na celu odnowienie i ochronę kościoła na następne lata i dla przyszłych pokoleń. W poprzednich latach został wymieniony gont na dachu kościoła i zamontowane nowe drzwi. Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków i przygotowują parafię do jubileuszu 200-lecia kościoła, który przypada w 20120 roku.

Dotacja dla zabytkowego kościoła w Mroczkowie została przyznana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 głosowanie

mroczkow k sw rocha

fot. P. Rzuchowski (archiwum) Kościół Św. Rocha w Mroczkowie 

Kościół pw. Św. Rocha w Mroczkowie znajduje się tuż przy drodze nr 42. Schowany w brzozowym zagajniku zespół kościoła parafialnego składa się z modrzewiowego kościoła oraz drewnianej dzwonnicy. O istniejącej obecnie kaplicy tak pisze ksiądz Bastrzykowski: Kiedy i przez kogo została zbudowana drewniana kaplica pod wezwaniem św. Rocha, nie wiadomo… Wiadomo natomiast, że jej powstanie miało związek z szalejąca na początku XIX wieku na tym obszarze epidemią cholery. Mieszkańcy, aby uchronić się przed śmiertelną chorobą, modlili się w tej intencji do św. Rocha. Ślubowali również, że gdy pomór ustanie wybudują jako wotum wdzięczności kościół. Powstał wtedy maleńki, jednonawowy kościółek. W późniejszym czasie dobudowana została do niego kaplica św. Tadeusza oraz nawa wejściowa. Zbudowany jest na ,,zrąb” z drewna modrzewiowego z zewnątrz i wewnątrz szalowany deskami przybitymi pionowo i zwieńczony dość wydatnym gzymsem. Narożniki ośmiokąta opinają lisice. Ośmioboczna nawa kościoła jest rozwiązaniem unikalnym. Całość została nakryta kopulastym dachem z gontów i czworokątną wieżyczką. Obecnie nabożeństwa w starym kościele odbywają się tylko w dniu patrona (16 sierpnia) oraz w większe święta. W listopadzie 2007 r. świątynia ze względu na swój sędziwy wiek, doczekała się remontu. Zostały wymienione gonty i belki stanowiące pokrycie dachowe kościółka, zainstalowano również iluminację.

tekst zaczerpnięto z przewodnika "Nad Czarna i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego"