W dniu 23 marca 2012 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rada Kombatantów, Osób Represjonowanych i Weteranów RP - powołanej w dniu 15 marca 2012 r. Zarządzeniem Starosty Skarżyskiego-Michała Jędrysa. W zgromadzeniu uczestniczyło 20 Reprezentantów Związków spośród, których wybrane zostało Prezydium. Przewodniczącym Rady został: Pan Henryk Małolepszy, Wiceprzewodniczącym- Pan Jerzy Stopa, a sekretarzem -Pani Aleksandra Milanowska.

Rada powołana została jako Organ Opiniodawczo-Doradczy Starosty Skarżyskiego i ma  w swoim zakresie obowiązków m.in.:

- organizację na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walk o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego

- ochronę miejsc pamięci narodowej

- analizę sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosowanych inicjatyw.