Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 30 lipca 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, odbędzie się XI w kadencji Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.

2.Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2015-2030,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
  3. wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 31/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 17,00 m2 powierzchni użytkowej w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1 oraz Ekonomii 4,na okres 10 lat,
  5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń o powierzchni 280,22 m2 w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 na okres 5 lat w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

4. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek zarządu powiatu. 

OP3B9097