Oddział Świętokrzyski PFRON w Kielcach we współpracy z Parlamentarną Grupą Kobiet reprezentowaną przez poseł na Sejm Renatą Janik i poseł Marzeną Okłą-Drewnowicz organizuje na ternie województwa świętokrzyskiego I Świętokrzyski Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek 2015.

 Tytuł honorowy Lady D. (Lady Disabled; Dama Niepełnosprawna) przyznawany jest od 2002r. paniom, które pomimo swojej niepełnosprawności  wnoszą istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego.  Celem Konkursu jest  zaprezentowanie i nagrodzenie niepełnosprawnych, ale niezwykle aktywnych kobiet z terenu województwa świętokrzyskiego. Wyróżnienia przyznawane są w  kategoriach:

1) „Dobry  Start”  ­ kategoria dla dziewcząt i kobiet  w wieku  od  lat  18  do  28  działających w różnych obszarach życia społecznego;

2) „Kultura i Sztuka”  ­  kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;

3) „Sport” ­  kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu;

4) „Życie Społeczne” ­ kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych;

5) „Życie Zawodowe” ­  kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób  niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Konkursu przyznaje pięć wyróżnień po jednym w każdej kategorii oraz jedno wyróżnienie specjalne dla niepełnosprawnej kobiety za jej szczególne i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego.  Laureatki Konkursu otrzymują pamiątkowy dyplom i statuetkę oraz nagrody.

Zgłoszenia w konkursie należy wysyłać do Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach do 31 lipca 2015 roku. Wyłonienie laureatek konkursu nastąpi 17 sierpnia, a galę finałową zaplanowano na 24 sierpnia br. 

lady-d