Wiele osób wie, że co czwarty bocian jest polakiem. Ale ile osób wie, że podobnie jest w przypadku skowronka, czy pliszki żółtej? Tak, w wielu miejscach zachodniej części Europy skowronek jest gatunkiem silnie zagrożonym wyginięciem!

Co sprawia, że w Polsce te gatunki znajdują bardzo dobre warunki do życia? W głównej mierze jest to zasługa polskiego, ekstensywnego rolnictwa. Dzięki niemu krajobraz naszej wsi jest bardzo urozmaicony, co powoduje, że wiele gatunków zwierząt i roślin znajduje w nim doskonałe warunki do bytowania.

Aby uświadomić mieszkańcom naszego kraju, a szczególnie wsi jak wielką wartość ma przyroda krajobrazu rolniczego, zwłaszcza na tle innych krajów europejskich, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” realizuje projekt edukacyjny pn. „Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”. Dzięki tym działaniom pragniemy pokazać piękno i różnorodność krajobrazu, zaciekawić odbiorcę biologią gatunków związanych z terenami rolniczymi oraz pokazać nieszkodliwe dla przyrody sposoby gospodarowania. Grupą docelową projektu są mieszkańcy terenów rolniczych wschodniej Polski – głównie młodzież szkolna i rolnicy z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.


Działania prowadzone są w 30 powiatach przez lokalnych koordynatorów. Ich zadaniem jest organizowanie pokazów specjalnie nakręconego filmu o przyrodzie krajobrazu rolniczego, szkolenia dla nauczycieli, pokazowe lekcje w szkołach (z wykorzystaniem przygotowanych dla celów projektu materiałów edukacyjnych) czy brać udział w lokalnych festynach. Po Polsce kursuje  wystawa profesjonalnych zdjęć przyrodniczych, a zimą organizowane będą akcje ogławiania wierzb.


Zakładamy że poprzez przeprowadzenie tak różnorodnych działań edukacyjnych uda nam się dotrzeć z przekazem do szerokiego grona odbiorców, zainteresować ich przyrodą polskiej wsi, uświadomić im, że to od ich działań zależy dalszy los ginących już na zachodzie Europy gatunków związanych z ekstensywną gospodarką rolną. Mamy nadzieję, że wzrost świadomości będzie miał swoje odbicie w zmianie postaw i w odejmowanych działaniach: przyczyni się do większej dbałości rolników o cenne przyrodniczo elementy krajobrazu i na ich przystępowanie do programów rolnośrodowiskowych.”

Jedną z jednostek terytorialnych, w której projekt jest już realizowany jest teren powiatu skarżyskiego. Do projektu chętnie przystąpiło wiele placówek oświatowych z terenu powiatu skarżyskiego. Beneficjentami będą: Prywatne Gimnazjum oraz Prywatna Szkoła Podstawowa przy Prywatnym Zespole Szkół w Skarżysku Kamiennej, Gimnazjum oraz Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Maczka w Bliżynie, Szkoła Podstawowa im. 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w Sorbinie oraz Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie. Ponadto udział w warsztatach przyrodniczych wezmą: przedszkole działające w szkole podstawowej w Sorbinie, oddziały przedszkolne z Bliżyna i Mroczkowa prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna oraz przedszkole językowo-sportowe ,,Baby World” z oddziałami integracyjnymi w Skarżysku Kamiennej. Do tej pory zrealizowaliśmy kilkanaście spotkań z uczniami: m.in.: dla uczniów szkoły podstawowej wycieczkę przyrodniczą na trasie Bliżyn-Ubyszów, czy pokaz filmu promującego projekt dla lokalnej społeczności w szkole podstawowej w Sorbinie.

Projekt ma charakter wieloetapowy. Animatorem zajęć na terenie powiatu skarżyskiego jest Piotr Dębowski, ornitolog – przyrodnik, aktywny członek Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody. W ramach współpracy na terenie gminy oraz szkół będą organizowane zajęcia edukacyjne z uczniami, spotkania z lokalną społecznością, wycieczki przyrodnicze oraz pokazy filmów przyrodniczych. Od przełomu maja i czerwca trwają już zajęcia i prelekcje tematyczne połączone z wycieczkami oraz pokazami filmów przyrodniczych. Po wakacjach projekt Pola tętniące życiem będzie kontynuowany licząc na dalszą owocną współpracę w trakcie jego trwania.

Informacje o projekcie można uzyskać na stronie http://pola.bocian.org.pl.

Marek Kowalski - Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Piotr Dębowski – Animator zajęć w powiecie skarżyskim

Projekt "Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym" dofinansowany jest przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach funduszy EOG.

materiał nadesłany przez realizatorów projektu

 

logo pola      logo ee grants   tp-bocian-logo

IMG 0069IMG 0071IMG 0072IMG 0083