Osiemnaście osób nagrodzono w konkursie plastycznym pn. „Cenne obiekty przyrodnicze na terenie Powiatu Skarżyskiego” zorganizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska skarżyskiego starostwa. Nagrody i wyróżnienia w czterech grupach wiekowych podczas spotkania zorganizowanego w Sali Herbowej starostwa powiatowego wręczyli laureatom starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu powiatu Anna Leżanska i naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Ryszard Sowa. Celem konkursu było min. rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką ochrony środowiska, zachęcenie do uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę i  zapobieganie dewastacji środowiska, wyszukiwanie i promowanie ciekawych form przyrodniczych znajdujących się w najbliższym otoczeniu.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zgłoszono do niego ponad 70 prac uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu skarżyskiego. Najwięcej, bo aż 30 prac wpłynęło w II grupie wiekowej - uczniów od 10 do 12 roku życia. W pozostałych grupach ilość prac kształtowała się na poziomie 11, 17 i 18. Najczęściej w pracach pojawiały się dwa obiekty przyrodnicze - bliżyńska Brama Piekła i Skałki Rejowskie. Starosta Jerzy Żmijewski podsumowując konkurs, wyraził zadowolenie z tak dużej ilości nadesłanych prac.

Jury pod przewodnictwem Ryszarda Sowy naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska łącznie nagrodziło 11 osób i wyróżniło 6 uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I grupa wiekowa 6 – 9 lat       

1.miejsce –  Malwina Frontczak  lat 8 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 Suchedniów
2.miejsce –  Maria Obara  lat 9 Samorządowa Szkoła Podstawowa  Ostojów 16,
3.miejsce – Oliwia Gola  lat 9 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 Suchedniów

Wyróżnienia:

1. Magdalena Chrząszcz  lat 7 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 Suchedniów
2. Aleks Kulita lat 9 Szkoła Podstawowa Nr 3 Skarżysko-Kamienna

II grupa wiekowa 10 – 12 lat             

1. miejsce -  Julia Kulińska  lat 12 Szkoła Podstawowa Nr 1 Skarżysko-Kamienna
2. miejsce –  Sylwia Paczkowska  lat 12 Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 2 Skarżysko-Kamienna
3. miejsce -  Aleksandra  Piwnik  lat 11 Szkoła Podstawowa   Nr 1  Skarżysko-Kamienna

Wyróżnienia:

1. Mikołaj Mendak lat 10 Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 2, Skarżysko-Kamienna
2. Konrad Sułek lat 12 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 Suchedniów

III  grupa wiekowa 13 – 15 lat       

1. miejsce -  Hubert Dryja  lat 15, Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, Skarżysko-Kamienna
2. miejsce -  Karolina Smużyńska   lat 13. Szkoła   Podstawowa   Nr 1, Skarżysko-Kamienna
3. miejsce -  Natalia Chrząszcz lat 15, Gimnazjum w Suchedniowie

 Wyróżnienie:

1. Klaudia Klimek  lat 15, Gimnazjum Skarżysko Kościelne
2. Ada Ruszkowska  lat 13, Zespół Placówek Oświatowych Nr 1, Szkoła Podstawowa  Nr 13 Skarżysko-Kamienna

IV  grupa wiekowa 16 – 18 lat        

1. miejsce –  nie przyznano
2. miejsce –  Patrycja  Dziędziela  lat 18
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza  w Suchedniowie
3. miejsce –  Gabriela Skórewicz  lat 17 Zespół Szkół Ekonomicznych Skarżysko-Kamienna

Wyróżnienie:

1. Paulina Żak  lat 18 Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych Skarżysko-Kamienna

Laureaci i wyróżnieni, którym podczas spotkania towarzyszyli opiekunowie i rodzice otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez powiat skarżyski oraz pamiątkowe dyplomy.

 

DSC 0062DSC 0063DSC 0064

DSC 0061DSC 0065DSC 0066DSC 0068DSC 0071DSC 0072DSC 0074DSC 0075DSC 0077DSC 0078DSC 0079DSC 0081DSC 0082DSC 0083DSC 0085DSC 0088DSC 0091DSC 0092DSC 0093DSC 0094DSC 0096DSC 0099

 

DSC 0100DSC 0103DSC 0104DSC 0106DSC 0107DSC 0108DSC 0109

DSC 0110DSC 0111DSC 0112DSC 0113DSC 0114DSC 0115DSC 0116DSC 0117DSC 0122DSC 0125DSC 0126DSC 0127DSC 0128DSC 0130DSC 0131DSC 0132DSC 0133DSC 0134

DSC 0030DSC 0031DSC 0032DSC 0033DSC 0034DSC 0035DSC 0036

DSC 0139

DSC 0150DSC 0159

Ocena prac konkursowych przez jury

DSC 9083DSC 9084DSC 9107DSC 9111DSC 9113DSC 9114DSC 9115DSC 9116DSC 9117DSC 9130DSC 9135DSC 9136

DSC 9122DSC 9130

DSC 9097DSC 9100DSC 9110DSC 9120DSC 9133