Od 4 maja 2015r. urzędnicy zatrudnieni w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej pracują przy użyciu wdrażanego systemu elektronicznego obiegu dokumentów o nazwie EDICTA. System umożliwia klientom urzędu składanie podpisanych elektronicznie dokumentów (wniosków, podań itp. ) za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta.

Działanie elektronicznego obiegu dokumentów polega na przyjęciu przychodzącej do urzędu korespondencji, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Jeśli jest to dokument w formie papierowej, to jest on skanowany w Biurze Obsługi Interesanta, gdzie otrzymuje swój numer wchodzący i w takiej postaci umieszczany jest w systemie. Kolejnym etapem jest dekretowanie dokumentów. Następnie sprawa jest zwykle przekazywana naczelnikom lub kierownikom właściwej komórki organizacyjnej, którzy z kolei przekazują ją do merytorycznej realizacji swoim pracownikom.

Elektroniczny Obieg Dokumentów EDICTA pozwala na łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji oraz skuteczniejszy nadzór nad terminowością załatwiania spraw. Elektroniczny obieg ma nie tylko usprawnić obsługę klientów, ale zmierzać również do wyeliminowania dokumentów w wersji papierowej i zastąpienie ich elektronicznymi. Uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów w starostwie jest także kolejnym krokiem w dostosowaniu standardów świadczonych przez powiat usług do założeń społeczeństwa informacyjnego. Dzięki uruchomieniu tego systemu starostwo może podjąć również kolejne działania, które umożliwią w niedalekiej przyszłości każdemu mieszkańcowi powiatu sprawdzenie przez Internet, na jakim etapie realizacji jest sprawa, z którą zwrócili się do urzędu.

System EDICTA został zakupiony w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” który jest realizowany wspólnie ze 108 Partnerami – Jednostkami Samorządu Terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim oraz Prokuraturą Okręgową w Kielcach.