Dziś pracę na stanowisku dyrektora Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej rozpoczął Leszek Lepiarz. W pierwszym dniu pracy nowy dyrektor został przedstawiony pracownikom szpitala przez starostę Jerzego Żmijewskiego i wicestarostę Artura Berusa.

Spotkanie z personelem medycznym odbyło się w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Rozpoczął je starosta Jerzy Żmijewski od podsumowania nierozstrzygniętego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szpitala. Jak wyjaśnił starosta spośród 9 kandydatów biorących udział w rozmowie konkursowej żaden nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Z kolei po zakończonych rozmowach z kandydatami na ręce zarządu powiatu rezygnację z pełnienia obowiązków dyrektora szpitala złożył January Lewandowski. W konsekwencji tych zdarzeń zarząd powiatu zdecydował się powierzyć stanowisko dyrektora Leszkowi Lepiarzowi do czasu zakończenia postępowania konkursowego i wyboru dyrektora szpitala w Skarżysku-Kamiennej.

Starosta zaznaczył, że sytuacja finansowa szpitala jest trudna. Konieczne będą działania przywracające płynność finansową placówki. W najbliższym czasie na podstawie przeprowadzonego audytu przedstawiona zostanie informacja o stanie finansowym placówki. Ponadto przygotowywane są propozycje działań stabilizujących sytuację finansową szpitala, które będą przedmiotem konsultacji z radą powiatu i pracownikami szpitala. – Proszę o wsparcie naszych działań, bo zależy nam na wyprowadzeniu szpitala z zadłużenia i dalszym jego rozwoju - zwrócił się do obecnych na sali lekarzy i pielegniarek starosta Jerzy Żmijewski.

Obecny na spotkaniu wicestarosta Artur Berus podkreślił, że kluczowym wyzwaniem w tej kadencji będzie uzdrowienie finansów szpitala. Zarząd powiatu będzie wspierał działania naprawcze. W tej chwili wsparcie dla szpitala polega na przekazaniu środków finansowych na najpilniejsze inwestycje – mówił wicestarosta. Jest to ponad 200 tys. zł zabezpieczone już w budżecie powiatu na dostosowanie infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymogów zawartych w przepisach prawa, przebudowę holu głównego wraz z montażem windy oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej.  

Podczas spotkania za współpracę podziękował dotychczasowy p.o. dyrektora January Lewandowski.

Na zakończenie spotkania głos zabrał nowy dyrektor Szpitala Powiatowego Leszek Lepiarz, który również podkreślił, że liczy na wsparcie w podejmowanych działaniach i dobrą współpracę. Zadeklarował, że informacje o kolejnych decyzjach będą na bieżąco przekazywane pracownikom szpitala.

DSC 8642DSC 8645DSC 8648DSC 8650
DSC 8651DSC 8662DSC 8665DSC 8668