W związku z rezygnacją ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Januarego Lewandowskiego, Zarząd Powiatu Skarżyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia podjął uchwałę o powierzeniu funkcji dyrektora szpitala Panu Leszkowi Lepiarzowi. Pan Leszek Lepiarz zatrudniony został na czas określony od 6 maja 2015 r. do dnia zakończenia postępowania konkursowego i wyboru dyrektora ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Pan Leszek Lepiarz posiada doświadczenie w zakresie zarządzania służbą zdrowia w samorządzie powiatowym. W latach 2002-2010 zasiadał w Zarządzie Powiatu Skarżyskiego - w II kadencji, jako członek zarządu, zaś w III, jako wicestarosta odpowiedzialny min. za sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem służby zdrowia w powiecie skarżyskim. W latach 2006-2014 Radny Rady Powiatu Skarżyskiego. W latach 2006-2010 przewodniczył Radzie Społecznej ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, a  przez ostatnie 3 lata zasiadał w Radzie Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz w roku 2009 Studium Prawa Europejskiego Warszawie w zakresie zarządzania w służbie zdrowia.

 

DSC 7994

7462

 foto archiwum Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej