„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” pod takim hasłem Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną skierowaną do kobiet w wieku prokreacyjnym, ciężarnych oraz ich rodzin i bliskich. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat wpływu substancji psychoaktywnych na stan zdrowia, a także ograniczenie ich stosowania.

Według badań Głównego Inspektora Sanitarnego z 2013 roku ponad 2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, a ponad 10% spożywa alkohol. Dodatkowo ponad 22% ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu. O ile większość ankietowanych kobiet uważała palenie tytoniu za bardzo ryzykowne dla rozwijającego się płodu, niestety dużo niższa była świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu. Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%). Niektóre z nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne. Niepokojącym jest również fakt, że aż 56,5% kobiet ciężarnych nie uzyskało od lekarza informacji na temat skutków spożycia alkoholu w ciąży. Jak wynika z informacji GIS 1,4% Polek dowiadywało się w gabinecie lekarskim, że picie niewielkich ilości alkoholu w ciąży jest dopuszczalne lub nawet zalecane. W konsekwencji w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzono cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS). Dzieci z FAS mają objawy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, m.in. nadwrażliwość na bodźce, zbyt duże lub zbyt małe napięcie mięśniowe, problemy z jedzeniem, deficyt uwagi i pamięci, zaburzenia równowagi. FAS wyraża się obniżeniem IQ, zaburzeniami uwagi i zdolności uczenia się, dlatego dzieci z alkoholowym zespołem płodowym mają kłopoty w szkole.

Za sprawą realizowanego przez GIS programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnianiu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych jest szansa, że ta sytuacja ulegnie poprawie.

Przewiduje się, że działaniami programowymi zostanie objętych ok. 5 mln osób. Całkowity budżet projektu wynosi ponad 12 mln zł, z czego wartość dofinansowania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 85 proc., a pozostałe 15 proc. stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

Kampania potrwa do końca 2016 roku, w trakcie jej trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edukacyjne, plakaty, billboardy. Wzmocnieniem dla działań w mediach będą imprezy w środowiskach lokalnych realizowane przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także poradnictwo prowadzone przez przeszkolony personel medyczny.

Szczegółowe informacje na temat kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pt.: „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” dostępne na stronach: www.zdrowiew ciąży.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl

kampania baner 700