Na czwartkowej sesji Rady Powiatu radni przyjęli budżet na 2015 rok. Planowane dochody mają wynieść 84 157 395 zł, a wydatki 83 675 315 zł. Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Budżet powiatu jest zrównoważony i nadwyżkowy – mówiła skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska. Jednak, aby zachować wszystkie wskaźniki budżetowe, w tym wynikający z art. 243. ustawy o finansach publicznych, indywidualny wskaźnik zadłużenia konieczne było ograniczenie wydatków inwestycyjnych w roku 2015. – Nie będę prowadził polityki zadłużania, wyjaśniał radnym starosta Jerzy Żmijewski.

Projekt uchwały budżetowej był szczegółowo omawiany na komisjach stałych rady powiatu. Wczoraj na sesji główne założenia do budżetu na rok 2015 przedstawiła skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska, po wcześniejszym zapoznaniu radnych z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i opinią RIO na jej temat. Dochody ogółem powiatu zaplanowano w wysokości ponad 84 mln zł i są niższe od planu na koniec 2014 roku o 11,37%. Największy udział w dochodach powiatu stanowi subwencja oświatowa w wysokości ponad 48 mln zł. Na dochody składają się także w dalszej kolejności: dotacje ogółem z budżetu państwa – ponad 14 mln zł, udziały w podatkach – 12,7 mln zł, dochody własne w wysokości 6,5 mln zł. Wydatki powiatu w roku 2015 według planu wynoszą 83,6 mln zł i są na poziomie niższym niż w poprzednim roku o 17,83%. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 mln zł, z czego wynagrodzenia w oświacie stanowią 33,6 mln zł. Wydatki statutowe, czyli przede wszystkim utrzymanie jednostek budżetowych oraz wydatki związane z wykonywaniem przez powiat nałożonych ustawowo zadań – to kwota blisko 17,5 mln zł. Wydatki inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wynoszą 5,5 mln zł, z czego 3,7 mln zł – to kwota zaplanowana na rozbudowę ul. Staffa w Skarżysku Kościelnym, na którą powiat otrzymał dotację z NPPDL.

Różnica między dochodami a wydatkami daje nadwyżkę w wysokości 500 tys. zł, która przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Przy 10 głosach za i 7 wstrzymujących budżet powiatu na rok 2015 został przyjęty.

DSC 4852
DSC 4851DSC 4856
DSC 4855DSC 4857DSC 4858DSC 4859DSC 4860DSC 4861DSC 4863DSC 4866
DSC 4867DSC 4869