Informuję, iż 29 grudnia 2014 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, pl. Floriański 1 odbędzie się III w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 4528

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:
1) Otwarcie Sesji.
2) Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
4) Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
5) Interpelacje i zapytania radnych.
6) Wolne wnioski i oświadczenia.
7) Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2014-2030,
2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok,
3. określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
4. ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku,
5. zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2015,
6. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,
7. wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,
8. odwołania ze stanowiska Skarbnika Powiatu Skarżyskiego,
9. powołania na stanowisko Skarbnika Powiatu Skarżyskiego,
10. ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego.

9) Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Skarżyskiego
Bożena Bętkowska