Na czele nowo wybranej rady powiatu skarżyskiego stanie Bożena Bętkowska (PO). Radni wybrali też dwóch wiceprzewodniczących. Zostali nimi Janusz Kołodziej i Jan Gajda (SLD – Lewica Razem).

Wczoraj wznowione zostały obrady nowo wybranej rady powiatu skarżyskiego. Zgodnie z przepisami pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Był nim Jerzy Żmijewski. W obradach uczestniczyło 18 radnych. Wczoraj do grona radnych po złożeniu ślubowania dołączył Artur Berus, który objął mandat po Konradzie Krönigu, wybranym na prezydenta Skarżyska-Kamiennej. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przez radnego seniora Jerzego Żmijewskiego i przyjęciu porządku ustalonej przez komisarza wyborczego pierwszej sesji rady powiatu przystąpiono do wyboru przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Do przeprowadzenia głosowania tajnego powołano komisję skrutacyjną w składzie: Renata Bilska – przewodnicząca, Danuta Banaczek i Bartosz Bętkowski. Na stanowisko przewodniczącego rady powiatu zgłoszono dwóch kandydatów: Bożenę Bętkowską i Pawła Wiatra. Wymaganą większość głosów uzyskała Bożena Bętkowska, która już jako przewodnicząca rady powiatu poprowadziła dalszą część sesji. Następnie radni wybrali dwóch wiceprzewodniczących. Kandydowali: Janusz Kołodziej, Jan Gajda i  Krzysztof Ligowski. W wyniku głosowania tajnego funkcję wiceprzewodniczących pełnić będą: Janusz Kołodziej i Jan Gajda.

Kolejna sesja rady powiatu w nowej kadencji odbędzie się w najbliższy poniedziałek. W porządku obrad znajdzie się punkt dotyczący wyboru zarządu i powołania komisji stałych rady powiatu.

DSC 4514

DSC 4509DSC 4516
DSC 4517DSC 4518DSC 4521DSC 4523DSC 4524
DSC 4525DSC 4526DSC 4527DSC 4528

 Skład rady powiatu skarżyskiego V kadencji (2014-2018) 

DSC 4485Banaczek Danuta

DSC 4460Bąk Mieczysław

DSC 4508Berus Artur

DSC 4462Bętkowski Bartosz

DSC 4486Bętkowska Bożena

DSC 4489Bilska Katarzyna

DSC 4463Bilska Renata

DSC 4491Gajda Jan

DSC 4464Jeżyk Jacek

DSC 4493Kołodziej Janusz

DSC 4495Krawczyńska Bogusława

DSC 4498Kwiatkowska Małgorzata

DSC 4499Leżańska Anna

DSC 4465Ligowski Krzysztof

DSC 4466Małkus Grzegorz

DSC 4467Mianowska Monika

DSC 4469Wiatr Paweł

DSC 4470Wojcieszek Roman

DSC 4504Żmijewski Jerzy

DSC 4528