Starosta skarżyski Michał Jędrys podpisał ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” porozumienie o współpracy i współdziałaniu w sprawach zarządzania kryzysowego.

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu skarżyskiego współpraca, o której mowa w porozumieniu polegałaby na udziale komendanta jednostki strzeleckiej w Skarżysku-Kamiennej lub upoważnionej przez niego osoby w pracach w Powiatowym Zespole Zarządzania Kryzysowego. Ponadto dotyczyłaby współdziałania członków Strzelca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zapobiegania, przygotowania i reagowania w sytuacji kryzysowej na terenie powiatu skarżyskiego.

DSC 4055DSC 4056DSC 4059DSC 4061