W minioną niedzielę w Majkowie odsłonięto pomnik Józefa Piłsudskiego. Kamienny obelisk upamiętnia pobyt Marszałka i jego żołnierzy w Majkowie. W tym roku mija setna rocznica tego wydarzenia.

Z inicjatywą budowy pomnika poświęconego pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego wystąpił Komitet Honorowy Mieszkańców Powiatu Skarżyskiego przy Stowarzyszeniu „Nad Żarnówką”. Wśród jego członków byli starosta Michał Jędrys oraz wójt gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak. W pracach komitetu uczestniczyli także radni gminy: Paweł Wiatr, Alicja Pasis, Wiesław Derlatka, Wojciech Płusa oraz dyrektor szkoły podstawowej w Majkowie Danuta Jasiewska i poseł Maria Zuba. Komitet wspierała swoją historyczną wiedzą profesor Urszula Oettingen z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, badaczka związków Józefa Piłsudskiego z ziemią kielecką. Budową pomnika zajęli się natomiast Leszek Steć z Polskich Drużyn Strzeleckich i Jan Wąsowski – sołtys Michałowa.

W minioną niedzielę przy kościele Chrystusa Światłości Świata w obecności mieszkańców Majkowa i rodzin legionistów pomnik został odsłonięty.  Historię pobytu Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy w Majkowie przed stu laty przybliżyła profesor Urszula Oettingen. Starosta Michał Jędrys podkreślił, że budowa pomnika to ważna i piękna inicjatywa, która przywraca pamięć o mieszkańcach naszego powiatu walczących o niepodległą ojczyznę. Słowa podziękowania do wszystkich osób zaangażowanych w budowę obelisku wyraził z kolei wójt Zdzisław Woźniak.

Po wystąpieniach nastąpiła ceremonia odsłonięcia pomnika i wmurowania aktu budowy wraz z listą nazwisk wszystkich fundatorów pomnika i ziemią przywiezioną z Żytkowic, gdzie znajduje się Cmentarz Legionistów poległych w bitwie pod Laskami-Anielinem w dniach 22-26 X 1914 r.

Kolejnym punktem upamiętniającym wydarzenie sprzed 100 lat było odsłonięcie pamiątkowej tablicy z nazwiskami żołnierzy-legionistów pochodzących z gminy Skarżysko Kościelne. Uroczystość zakończyła się odsłonięciem ufundowanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” tablicy „Pięć Prawd Polaków” i poświęceniem pomnika.

171820212627293031323334383945525354555657585964656769707173767983

Zdjęcia: Piotr Adamczyk - serwis informacyjny TSK24.pl