Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki podpisali dziś starosta Michał Jędrys i Beata Napierała – wicedyrektor Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

W podpisanym dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej liście intencyjnym czytamy, że współpraca pomiędzy władzami powiatu skarżyskiego, a Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości ma na celu podniesienie konkurencyjności powiatu oraz pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości przy wykorzystaniu środków unijnych z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Wspólnie z KSWP samorząd powiatowy będzie podejmował inicjatywy sprzyjające rozwojowi sektora MŚP, wspierał rozwój gospodarki innowacyjnej i propagował nowoczesne technologie. Do ważnych działań podejmowanych w ramach porozumienia starosta Michał Jędrys zaliczył także promocję powiatu na rynku międzynarodowym, w tym nawiązywanie współpracy lokalnych przedsiębiorców z partnerami zagranicznymi. Dyrektor KSWP – Beata Napierała zapowiedziała także wspólne projekty służące podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy.  

Historia KSWP sięga 1995 r., kiedy to koneccy przedsiębiorcy podjęli inicjatywę utworzenia stowarzyszenia, które miało pobudzić lokalną gospodarkę i skutecznie wspierać sektor MŚP, jak i osoby bezrobotne oraz pracujące. Działalność stowarzyszenia polega na świadczeniu usług szkoleniowych, finansowych, informacyjnych oraz doradczych. Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej mogą ubiegać się w stowarzyszeniu o pożyczkę na ten cel. Do jednych z największych osiągnięć KSWP należy uruchomienie podczas dziewiętnastoletniej działalności dziesięciu biur zamiejscowych (6 w województwie świętokrzyskim, 3 w województwie mazowieckim, 1 w województwie łódzkim, 1 w województwie podkarpackim) oraz dynamiczny rozwój akcji pożyczkowej. To właśnie dzięki niej powstały i wciąż powstają podmioty gospodarcze oraz nowe miejsca pracy. W Skarżysku-Kamiennej biuro KSWP mieści się na ulicy 1-go Maja 49.

DSC 3749DSC 3750DSC 3751DSC 3753