Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji wspomagać będzie pracę placówek edukacyjnych. W tym celu został uruchomiony specjalny program oparty na współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół z pracownikami Centrum. Jego głównym założeniem jest rozpoznanie konkretnych potrzeb szkół i przygotowanie dla każdej placówki potrzebującej wsparcia indywidualnego planu doskonalenia pracy.

O założeniach projektu dyskutowano na konferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym. Cele działania Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji przybliżył starosta Michał Jędrys. To nowa placówka, która powstała na bazie przejętej przez powiat Biblioteki Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Jej zadaniem jest kompleksowe wspieranie pracy szkół i placówek edukacyjnych oraz podnoszenie jakości kształcenia. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji jest jedną z pierwszych tego typu placówek w naszym województwie. Jej atutem jest baza lokalowa. Już wkrótce placówka działać będzie w wyremontowanym i wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny budynku przy pl. Floriańskim – podkreślił starosta Michał Jędrys.

Pierwszym projektem, którym zajmie się Centrum będzie kompleksowe wspieranie pracy szkoły. O szczegółach projektu mówiła dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji – Marzena Sala. Główne założenie programu polega na określeniu w każdej szkole współpracującej z Centrum obszaru wsparcia, a następnie przygotowaniu harmonogramu działań, tzw. planu wsparcia szkoły doskonalącego pracę placówki.

Praca z dyrektorami i nauczycielami szkół w ramach projektu obejmuje konsultacje z pracownikami Centrum (spotkania coachingowe, indywidualne poradnictwo, a także wspólną analizę problemów w bieżącej pracy szkoły). Jak podkreślił starosta Michał Jędrys - zaletą nowego systemu wspierania edukacji w powiecie skarżyskim jest jego skuteczność. Ustalając indywidualnie dla każdej placówki plan wsparcia mamy pewność, że podejmowane działania przyniosą właściwe efekty – dodał starosta.

W konferencji inaugurującej projekt wśród zaproszonych gości byli: przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń, wicekurator oświaty Grzegorz Bień oraz dyrektorzy i nauczyciele ze szkół z terenu powiatu skarżyskiego - adresaci projektu.

konferencja-01konferencja-02konferencja-03konferencja-04konferencja-05konferencja-07konferencja-08konferencja-09