Już 27 września zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu skarżyskiego na VII Gwieździsty Powiatowy Rajd Rowerowy. Uczestnicy rajdu wystartują z każdej gminy o godzinie 10:00 i przejadą wyznaczonymi trasami na miejsce zakończenia imprezy - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Rejów”, gdzie na rowerzystów czekać będą: ciepły posiłek, konkursy z nagrodami i jak zawsze wspaniała zabawa. Nagrodami głównymi są dwa rowery rehabilitacyjne, ufundowane przez Fundację Eco Textil „OD WAS DLA WAS”, o które powalczą wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej.

Trasy rajdu:

Skarżysko-Kamienna: Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20:

ul. Konarskiego 20, ul. Moniuszki, ul. Żeromskiego, ul. Sokola, ul. Rejowska, ul. Szydłowiecka, ul. Kopernika, Lipowe Pole, Świerczek, Kierz Niedźwiedzi, Zbijów Duży, Jagodne, Grzybowa Góra, Skarżysko Kościelne, ul. 1-go Maja (Skarżysko-Kam.), ul. Towarowa, ul. Piłsudskiego, ul. Niepodległości, ul. Legionów (rondo), ul. L. Staffa, ul. Sportowa, ul. Wioślarska - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Rejów” ( około 30 km)

Skarżysko Kościelne: Urząd Gminy, ul. Kościelna 2a:

Mała Grzybowa Góra, Jagodne, Rogów, Bieszków Górny (za kapliczką w prawo), Bieszków Dolny, Gąsawy Rządowe – Niwy, Kierz Niedźwiedzi, Świerczek, Skarżysko Kościelne, ul. 1-go Maja (Skarżysko-Kam.), ul. Towarowa, ul. Piłsudskiego, ul. Niepodległości, ul. Legionów (rondo), ul. L. Staffa, ul. Sportowa, ul. Wioślarska - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Rejów” (około 35 km)

Suchedniów: Urząd Miasta i Gminy, ul. Fabryczna 5:

ul. Powstańców 1863 r., ul. E. Peck, ul. Jasna, starodroże drogi Nr 7, Krzyżka (Łączna), Pocieszka, Podłazie, Wzdół Stara Wieś, Wiącka, Zaskale, Podzagnańszcze, Czerwona Górka, Kamionki, starodroże drogi Nr 7, ul. Słowackiego (Suchedniów), ul. E. Peck, ul. Powstańców 1863 r., ul. Bodzentyńska, Bugaj, Stokowiec, wschodnia strona zalewu Rejów (Skarżysko-Kam.), ul. Wioślarska - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Rejów” (około 30 km)

Bliżyn: Pomnik - ul. Staszica:

ul. Zafabryczna, ul. Opary, Henryków, ul. Langiewicza, ul. Przy Kolei, Gostków, ul. Szydłowiecka, Ubyszów, Majdów, Szydłowiec, Sadek, Kierz Niedźwiedzi, Skarżysko Kościelne, ul. 1-go Maja (Skarżysko-Kam.), ul. Towarowa, ul. Piłsudskiego, ul. Niepodległości, ul. Legionów (rondo), ul. L. Staffa, ul. Sportowa, ul. Wioślarska - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Rejów” (około 40 km)

Łączna: Urząd Gminy, ul. Kamionki 60:

Podzagnańszcze, Zaskale, Wiącka, Wzdół Stara Wieś, Podłazie, Krzyżka, Ogonów, Ostojów – koło młyna, starodroże drogi Nr 7, ul. Powstańców 1863 r., ul. Bodzentyńska, Bugaj, Stokowiec, wschodnia strona zalewu Rejów (Skarżysko-Kam.), ul. Wioślarska - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Rejów” (około 25 km)

Trasa „junior”: Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20:

ul. Konarskiego, ul. Moniuszki, ul. Żeromskiego, ul. Sokola, ul. Niepodległości, ul. Legionów – rondo, ul. L. Staffa, ul. Sportowa, ul. Wioślarska - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Rejów” + pętla ścieżką rowerową wokół zalewu Rejów (około 10 km)

Uwaga!:

Dzieci do 16 roku życia obowiązkowo z opiekunem, od 16 do 18 roku życia wymagana pisemna zgoda opiekuna. Warunkiem uczestnictwa osób poniżej 18 roku życia jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 17 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600 ze zm.). Wyposażenie rowerów powinno być zgodne z wymogami określonymi w § 53 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 951 ze zm.). Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. W razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy uczestnicy nie będą wnosili żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, gdyż impreza odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym.

 

Regulamin_VII_Gwieździstego_Powiatowego_Rajdu_Rowerowego.pdf104.62 KB

 

Czekamy na Państwa! Zapraszamy!

rajd-rowerowy-2014-www