Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń informuje, że 12 września 2014 roku o godz. 14.00 w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, odbędzie się LIII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek zarządu powiatu.


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3 .Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2014-2030,
2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok,
3) wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony.
4. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego