Od kilku tygodni w Skarżysku-Kamiennej prowadzone są prace przy przebudowie ulicy Metalowców. Lada dzień rozpocznie się remont ulicy Książęcej, a drugi odcinek ulicy Rycerskiej oddany został właśnie do użytku. Za realizację tych inwestycji odpowiada powiat skarżyski, który zarządza wymienionymi ulicami. Jak mówi starosta Michał Jędrys, na remonty ulic: Metalowców, Książęcej i Rycerskiej władze powiatu skarżyskiego przeznaczyły blisko 6 mln złotych.

Obecnie do użytku został oddany drugi – sześciuset metrowy odcinek ulicy Rycerskiej. Wymieniona została nawierzchnia ulicy, wykonano pobocza i zjazdy oraz przepusty pod jezdnią. Remont wykonano za kwotę ponad 500 tys. zł, z czego 400 tys. powiat pozyskał z budżetu państwa tzw. „powodziówek”.
Z wykonanych robót na pewno zadowoleni powinni być mieszkańcy. Ta ulica czekała długo na poprawę warunków. Dzisiaj jej stan jest bardzo dobry do jazdy samochodem. W ramach prac wykonano także drenaż i umocnienie rowów w pasie drogowym oraz przepusty pod jezdnią, co poprawiło odwodnienie drogiwylicza starosta Michał Jędrys.
Pierwszy – półkilometrowy – odcinek ulicy Rycerskiej został wykonany już w ubiegłym roku za blisko 700 tys. złotych. Sposób finansowania inwestycji był podobny. Połączono środki z „powodziówek” oraz wkład własny powiatu skarżyskiego. Razem z wyremontowaną ulicą Kopernika i poprawionym tam w ubiegłym roku odwodnieniem dzięki nowym przepustom, stan infrastruktury drogowej w dzielnicy Książęce zdecydowanie się poprawił. Będzie to jeszcze bardziej widoczne po wykonaniu remontu ulicy Książęcej. A ten zacznie się lada dzień. Został wybrany już wykonawca. Spośród 5 ofert najkorzystniejszą złożyła firma Strabag. Inwestycja wykonana zostanie za kwotę 961 569 złotych. W tym przypadku powiat skarżyski także postarał się o środki z budżetu państwa. Zdaniem starosty Michała Jędrysa powiat dzięki umiejętnemu łączeniu środków z różnych źródeł mógł zrealizować w ciągu ostatnich lat wiele potrzebnych inwestycji drogowych. – Cieszę się z tej skuteczności pozyskiwania przez powiat środków zewnętrznych na inwestycje drogowe, bo one służą mieszkańcom – mówi starosta Michał Jędrys.

Kolejny przykład dużej inwestycji powiatowej tym razem realizowanej przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - to ulica Metalowców. Wartość inwestycji to blisko 4,5 mln zł, z czego połowa to dotacja z tzw. „schetynówek”. Resztę środków – czyli ponad 2 mln zł zabezpieczył powiat skarżyski. Symboliczne - 100 tys. zł przekazała gmina Skarżysko-Kamienna. Remont ulicy Metalowców jest już bardzo zaawansowany. Prace rozpoczęły się w połowie lipca. Po wykonaniu remontu jezdnia będzie szersza o półtora metra. Wzmocniona zostanie nawierzchnia warstwami betonu asfaltowego, przebudowany będzie chodnik lewostronny, powstanie także prawostronny ciąg pieszo-rowerowy. W ramach inwestycji przebudowane zostanie oświetlenie i wykonana kanalizacja deszczowa. Na skrzyżowaniu ulic Norwida i Paryskiej wybudowane będzie małe rondo. Powstanie ulica bezpieczna dla pieszych i kierowców, o wysokim standardzie.

Ulica Rycerska - drugi odcinek - po remoncie

140903005140903006140903007140903022
140903090140903092140903102140903105140903113140903117140903118

Ulica Książęca - jeszcze przed remontem

140903028140903030140903034140903035140903036140903039140903041

Prace na ulicy Metalowców mocno zaawansowane

140903045140903047140903048140903049
140903052140903055140903057140903058140903067140903068140903072140903077
140903082140903087140903088