Już od trzech lat pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota" przedstawia ranking samorządów. Najnowsze zestawienie samorządów przynosi bardzo dobrą pozycję powiatu skarżyskiego, który uplasował się na 14 miejscu wśród 314 powiatów ziemskich.   

Przy ustaleniu pozycji każdej jednostki samorządowej w rankingu brano pod uwagę wpływające do budżetu dochody z pominięciem dotacji celowych. Zdaniem prof. Pawła Swianiewicza - autora zestawienia mogłoby to spowodować bowiem powstanie bardzo znaczących różnic w wyliczaniu wskaźnika. Te dochody znacząco zaburzyłyby realność wyliczeń ze względu na swój incydentalny charakter - tłumaczy prof. Swianiewicz. Ograniczono zatem dochody jedynie do dochodów własnych i otrzymywanych subwencji. W przypadku gmin skorygowano je o skutki regulacji wysokości stawek podatkowych oraz wprowadzone ulgi przez rady gmin. W przypadku powiatów i województw takie regulacje nie są potrzebne. Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej i otrzymano wyniki rankingu.

W aktualnym zestawieniu "Wspólnoty" województwo świętokrzyskie znalazło się na miejscu 14 na 16 województw. Powiat skarżyski uplasował się na pozycji 14 na 314 powiatów ziemskich. Miasto Skarżysko – Kamienna zajmuje w rankingu 184 pozycję na 267 miast powiatowych.

Z tak przedstawianego rankingu można wywnioskować, że wpływ na pozycję w rankingu ma głównie zdolność do pozyskiwania wpływów do budżetu JST zgodnie z nadanymi ustawami możliwościami samorządów. Sprawność w pozyskiwaniu dochodów to już kwestia zarządzania posiadanymi zasobami majątkowymi.

Czytaj więcej

Czytaj więcej