Przypominamy że w starostwie powiatowym od czerwca prowadzone jest coroczne badanie ankietowe poziomu zadowolenia klientów z jakości świadczonych usług. Celem corocznej akcji jest uzyskanie opinii klientów na temat kompetencji pracowników, terminowości realizowanych zadań, rzetelności w udzielaniu informacji, a także jakości i poziomu świadczonych usług.

Każda ankietowany klient może także zgłosić swoje uwagi dotyczące pracy urzędu oraz wypowiedzieć się na temat jakości informacji kierowanych do mieszkańców. Również na stronie internetowej starostwa w zakładce „Badanie satysfakcji klientów urzędu” można anonimowo wyrazić swoją opinię o jakości naszej pracy. Oprócz ankiet prowadzone są także wywiady przeprowadzane przez ankieterów.

O wzięcie udziału w badaniach proszeni są interesanci załatwiający sprawy w Biurze Obsługi Klienta oraz w poszczególnych komórkach urzędu.

Wyniki ankiet i wywiadów pozwolą na określenie potrzeb naszych klientów oraz posłużą do opracowania działań usprawniających funkcjonowanie świadczonych usług. Zapraszamy Państwa do licznego udziału w badaniach.